Streekproducten kunnen veel meer klanten bereiken

29-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Streekproducten kunnen veel meer klanten bereiken, van 20% in de huidige situatie naar 64% in een ideale situatie. Daarvoor moeten ze beter verkrijgbaar zijn, slechts maximaal 8% duurder dan gewone producten én er moet een goed verhaal bijzitten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De marktpotentie van streekproducten’ in Nederland door onderzoekers van Wageningen UR. Hiervoor werden meer dan 1000 consumenten ondervraagd en een stakeholderbijeenkomst georganiseerd.

De onderzoekers hebben naast het consumentenonderzoek een SWOT analyse gemaakt met input van partijen uit de keten. Deze deelnemers aan de bijeenkomst ´marktpotentie streekproducten´ gaven aan dat de verbinding tussen de boer en de burger volgens hen de grootste kracht van streekproducten is. Het verhaal van de producent wordt gezien als een sterkte, die in de keten niet verloren mag gaan. Naast de sterkten gerelateerd aan de producent, zijn er ook sterkten gerelateerd aan het product: vers, betrouwbaar en lekker.

Als kansrijk zien zij vooral ontwikkelingen die passen bij de toenemende belangstelling voor duurzaamheid: produceren met aandacht voor klimaat, energie, dierenwelzijn en landschap. Bedreigingen zijn de nep-streekproducten, en de lastige logistiek bij kleine volumes. De herkomst en ambachtelijkheid van een streekproduct moet goed duidelijk zijn om zich te onderscheiden van de nep-producten. Samenwerking kan de volumes vergroten en zo de logistiek eerder betaalbaar maken.

Wat alle partijen een uitdaging vinden, is om in de winter op versgebied voldoende streekproducten te kunnen blijven aanbieden. Ook blijkt het opschalen soms lastig. Dat vraagt om een professionaliseringsslag en om investeringen, die niet altijd gedaan kunnen worden.

Zie voor meer informatie het rapport De marktpotentie van streekproducten in Nederland op de site van Wageningen UR.

Bron: MultifunctionelelandbouwNET / FoodHolland