Sterke binding tussen mbo groen en het groene arbeidsdomein

22-01-2014 \\ Innofood nieuws

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt deed onderzoek naar intredeposities van mbo groen gediplomeerden anderhalf jaar na het behalen van hun diploma in 2012. Net als bij alle mbo’ers blijkt de werkloosheid onder mbo’ers groen anderhalf jaar na diplomering fors toegenomen, bij mbo’ers groen steeg de werkloosheid van 3,9% in 2010, naar 7,1% in 2011 en 9,6% in 2012. Er is een sterke binding tussen mbo groen en het groene arbeidsdomein. In 2012 werkte 74% in een groen arbeidsdomein, en 80% van de werkenden in een groen domein wil daar in de toekomst ook zeker in blijven werken.

Het aandeel werkende mbo’ers groen dat een intredefunctie vervult op hun opleidingsniveau is de afgelopen drie jaar gestaag gedaald van 66% in 2010 naar 64% in 2011 en 57% in 2012. In vergelijking met het gehele mbo is het niveau van de intrede-functie bij mbo’ers groen gemiddeld lager, en heeft ook de niveaudaling zich sterker gemanifesteerd. Wat de match tussen opleidingsrichting en de richting van de intredefuncties betreft is bij mbo’ers groen de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schommelingen: na een stijging van het aandeel met een horizontale match van 62% naar 74% tussen 2010 en 2011, is deze in 2012 weer naar 61% gedaald. Het aandeel van alle mbo gediplomeerden met een horizontale match ligt hoger dan bij mbo’ers groen.

De afgelopen drie jaar heeft zich weinig verandering voorgedaan in het oordeel van mbo’ers groen over hun functie. Tweederde is tevreden met de functie die ze hebben, een ongeveer even groot percentage als bij alle mbo’ers. Driekwart van de werkenden meent dat de aansluiting tussen de opleiding en de intredefunctie in het algemeen redelijk of goed is. De uitstroom naar een vervolgopleiding na diplomering in mbo groen is de afgelopen drie jaar met ongeveer 40% vrij constant gebleven. Mbo’ers groen zijn minder dan overige mbo’ers gericht op doorstuderen in het hbo. Doorstuderen betekent voor meer dan de helft van hen kiezen voor een andere opleiding in mbo groen.

De aansluiting tussen mbo groen en een vervolgopleiding in het groene hbo heeft zich de afgelopen jaren naar het oordeel van de doorstudeerders in positieve zin ontwikkeld. Van hen beschouwt 33% deze als goed. Mbo’ers groen zijn de afgelopen 3 jaar positiever gaan oordelen over ‘doorleer-competenties’ die zij in hun mbo groen opleiding hebben opgedaan: 55% vindt de mbo opleiding een goede basis om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Er is geen verandering gekomen in het oordeel van de gediplomeerden over de betekenis van hun mbo-opleiding voor een start op de arbeidsmarkt; zo’n 40% van de mbo’ers groen meent dat de opleiding hiervoor een goede basis biedt.

Zie voor meer informatie het rapport Intredeposities van mbo’ers-groen in 2012.

Bron: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt