Steekproef: biologische eieren daadwerkelijk biologisch

28-03-2013 \\ Innofood nieuws

 
 
 

Met Pasen in aantocht heeft Skal Biocontrole extra controles uitgevoerd op Nederlandse biologische eieren. In de steekproef zijn eieren getest van alle eierpakstations, die o.a. biologische eieren leveren aan alle grote supermarktketens in ons land. Alle onderzochte eieren zijn daadwerkelijk biologisch.

 
Via een steekproef met monstername van biologische eieren achterhaalde Skal of de eieren voldoen aan de biologische eisen. In opdracht van Skal heeft het Rikilt, onderdeel van Wageningen UR, de eieren onderzocht. De eieren zijn afkomstig uit vijftig verschillende doosjes, gehaald bij verschillende supermarkten en eierpakststions in Nederland. Alle onderzochte eieren zijn daadwerkelijk biologisch.
 
 
Bij een zeer beperkt aantal eieren is een marginaal afwijkend profiel geconstateerd. Dit is terug te herleiden naar één voederleverancier. Skal onderzoekt bij de voederleverancier waardoor deze afwijking wordt veroorzaakt. Skal ziet erop toe dat dit zo nodig hersteld wordt.
 
 
De consument moet erop kunnen vertrouwen dat een biologisch ei ook écht biologisch is. Skal houdt hier toezicht op door inspectie, certificatie en indien nodig sancties zoals decertificering. Skal beoordeelt jaarlijks of de door haar gecertificeerde pluimveehouders voldoen aan de biologische wetgeving. De extra controles vormen hier een aanvulling op.
 
 
In Nederland is Skal door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de hele biologische sector. Het is de missie van Skal om op doelmatige en efficiënte wijze toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving en daarmee bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de biologische sector.
 

 

 

Bron: SKAL