Statiegeld voor flesjes en blikjes bij Felua Apeldoorn

01-03-2013 \\ Innofood nieuws

 


Sociale werkvoorziening Felua-groep zamelt een deel van het bedrijfsafval in op een onconventionele manier. In de kantine staat een speciale statiegeldautomaat voor de inname van lege flesjes en blikjes

 

Suzan Kluiters, teammanager Facility bij Felua-groep zegt in De Stentor: ‘We horen steeds vaker verhalen over de grote hoeveelheden afval die in ons milieu terechtkomen. Met deze automaat willen wij ons steentje bijdragen aan goed hergebruik van verpakkingen, zodat de schade aan onze leefomgeving beperkt blijft. Dit op verzoek van onze eigen medewerkers.’

Als extra stimulans biedt Felua-groep een speciale vorm van statiegeld. Bij inlevering van de ‘statiegeldbon’ kunnen medewerkers een lunch voor tien personen winnen. René Hissink, operationeel directeur van leverancier Tomra Systems, geeft aan: ‘Het is al jaren bewezen dat statiegeld werkt. Een financiële prikkel of andere ludieke beloningsvorm leidt vaak tot hele hoge inzamelresultaten. We zullen zien of dat ook bij Felua-groep het geval zal zijn.’

Bron: Misset Horeca