Statement van het CBL naar aanleiding van fraude met voedsel

27-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
 
Supermarkten nemen incidenten met betrekking tot voedsel zeer serieus. Supermarkten stellen zich het doel om de consument te allen tijden veilig voedsel te verkopen en eerlijke informatie over de inhoud van producten te verstrekken.
 
Wat er nu gebeurt met paardenvlees, eieren en vis, is pure fraude door toeleveranciers. “De suggestie dat supermarkten met een scherp inkoopbeleid fraude uitlokken wijzen wij pertinent van de hand. Als dit soort zaken aan het licht komen, treden supermarkten hard op richting de betreffende leveranciers,” aldus Marc Jansen, directeur van het CBL. Supermarkten willen op geen enkele manier zaken doen met malafide toeleveranciers.
 
Het CBL heeft de NVWA dringend gevraagd om in een vroeg stadium geïnformeerd te worden, zodat verdachte producten uit voorzorg geblokkeerd kunnen worden en de consument dus niet meer zullen bereiken.
 
Om voedselveiligheid en juiste etikettering te borgen moeten alle leveranciers van huismerkproducten onafhankelijk zijn gecertificeerd voordat zij aan supermarkten mogen leveren. Zij worden onderworpen aan strenge controles en steekproeven. Dit wordt aangevuld met bezoeken aan productielocaties waarbij door de eigen kwaliteitsspecialisten van de supermarktorganisaties en foodservice bedrijven extra wordt gecontroleerd. Ook worden er op basis van risicoanalyses regelmatig productcontroles in opdracht van de supermarktorganisaties en foodservice bedrijven uitgevoerd. Voor niet-huismerkproducten is de fabrikant conform wetgeving zelf verantwoordelijk. Supermarkten willen dat hun huismerkleveranciers strengere eisen gaan stellen aan hun toeleveranciers.
 
De Nederlandse en Europese overheid heeft de belangrijke taak om fraude en wetsovertredingen op te sporen. Dat geldt ook voor zaken als bijvoorbeeld illegale arbeid waar onlangs in de champignonteelt sprake van was. Het CBL roept de overheid op om streng toe te zien dat de wet wordt nageleefd en pleit voor een strengere aanpak van fraude. Jansen: “Supermarkten doen wat ze kunnen, maar de overheid dient toe te zien of bedrijven zich aan de wet houden. Wat ons betreft is de zwaarste boete niet zwaar genoeg. Bedrijven die zo een loopje denken te kunnen nemen met het vertrouwen van de consument en de supermarkten moeten zwaar bestraft worden.”