Startbijeenkomst Werkgroep Commercie van Innofood

10-06-2014 \\ Innofood nieuws

Op donderdag 8 mei jl. was de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Commercie van Innofood in The Gallery in Enschede. Het was een enerverende middag met de marketing- en salesmensen van verschillende bedrijven die lid zijn van Innofood. Na een kennismaking is er uiteraard besproken hoe de bijeenkomsten in de toekomst ingevuld gaan worden. Er zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd zoals trends, innovaties, ontwikkelingen en marktintroducties.

Maar wat vooral naar voren kwam is dat de bedrijven van elkaar willen leren en kennis willen delen over ‘consumer insights’. Uit het oogpunt van commercie wordt hiernaar gekeken. Maar commercie is nogal een breed begrip, vandaar dat er verschil gemaakt moet worden in Sales, Shopper Marketing en Trade Marketing. De Werkgroep heeft aan de hand van deze eerste bijeenkomst ook vier macrothema’s gekozen om in het komende jaar wat dieper in te duiken. Deze thema’s zijn: gezondheid, vergrijzing, duurzaamheid en transparantie. Dit beloven leerzame en interessante bijeenkomsten te worden.

Marc Oude Luttikhuis

Judith Hulst