Start meerjarencampagne ‘Biologisch, lekker natuurlijk’

19-07-2013 \\ Innofood nieuws

Dienst Regelingen en Bionext hebben vandaag het contract getekend voor de meerjarige promotiecampagne ‘Biologisch lekker natuurlijk’. Doel van de campagne is om een breed publiek te interesseren voor biologische voeding met informatie, activiteiten en aantrekkelijke aanbiedingen op de winkelvloer.

De campagne gaat op 19 september van start met de eerste editie van de Bio10Daagse en loopt daarna door. Per jaar zal Bionext drie grote campagnemomenten neerzetten.

Meerjarencampagne
Bionext gaat de meerjarencampagne uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven (boeren, handel, merken, winkels, catering). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@bionext.nl.

De website biologischlekkernatuurlijk verwijst voorlopig naar een pagina met informatie voor bedrijven; vanaf begin september zal de consumentenwebsite online staan.

Bron: Bionext / Nieuwe Oogst