Sommatie Caesar Salad(R) van de menukaarten af

26-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
 
 
De erven van Caesar Cardini, grondlegger en houder van de merk- en auteursrechten van Caesar Salad, eisen de authentieke naam van alle Caesar Salads terug met dien ten gevolge dat de naamvoering op menukaarten niet is toegestaan. Hiertoe wordt de horeca middels een brief uit naam van de rechthebbenden gesommeerd.

De naam en de receptuur van de Caesar Salad kennen een eigen en oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van haar maker draagt. Aanleiding van de sommatie voor de rechthebbenden is hun zorg in handhaving en borging van de kwaliteit en de authenticiteit van de Caesar Salad. Daartoe is Cardini’s een campagne gestart om bewustwording over haar intellectuele eigendomsrechten te creëren. Onderdeel van deze campagne is het aanschrijven van restauranthouders die vermoedelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten. Zij worden aldus gesommeerd om, met een overgangsperiode in acht nemende, de Caesar Salad van de menukaart en/ of website te verwijderen en verwijderd te houden.

 
Bron: ANP Pers Support