Somber beeld Twentse arbeidsmarkt

10-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Ministerie SZW ziet Twentse aanpak als voorbeeld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

De kansen op werk in Twente zijn in januari verslechterd door een combinatie van stijgende geregistreerde werkloosheid (toenemende concurrentiepositie), afnemend aanbod van vacatures en in mindere mate het dalen van de arbeidsplaatsen.

De geregistreerde werkloosheid kwam in Twente in januari uit op 9,7%. In lijn met landelijke ontwikkelingen is ook in Twente het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal van 2012 verder gedaald. Een daling van -20% ten opzichte van 2011. Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Er zijn geen sectoren met een stijging in vacatures. Los van de grote teruggang in openstaande vacatures op grond van de vacaturegraad is, zoals verwacht, het aantal arbeidsplaatsen afgenomen van 292.737 in 2011 naar 289.858 in 2012.

Toch zijn er binnen deze sombere arbeidsmarkt lichtpuntjes te ontdekken. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een recente brief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van Jeugdwerkloosheid twee positieve praktijkvoorbeelden genoemd uit Twente. Zowel het project 1000 JongerenplanPlus als het project ‘ga voor techniek’ worden genoemd als voorbeelden van samenwerkende partijen om jongeren aan de slag te krijgen. Patrick Welman, voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): ”Het is goed om te zien dat de Twentse aanpak voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid landelijk als voorbeeld dient. Dit toont aan dat de gezamenlijke Twentse aanpak van onderwijs, bedrijfsleven en overheid dé manier is om jongeren aan het werk te krijgen. Overigens zijn we net zo actief voor andere groepen werklozen waaronder de ouderen. Zo is er op 19 en 20 april de Banen & loopbaanbeurs waar alle werkzoekenden welkom zijn. Het belangrijkste doel van de beurs is om werkzoekenden en werkgevers op één plek bij elkaar en tot elkaar te brengen.”

De lager geschoolde werkzoekenden hebben de beste kansen op werk bij de vacatures in laden en lossen. Voor middelbaar geschoolden zijn er kansen in technische functies als monteurs, elektro, verspaners en bankmedewerker/lasser. Informatiefuncties bieden op dit moment voor werklozen met niveaus MBO-4/HBO/UT de meeste vacaturekansen. Voor de jongeren die dit jaar met een MBO opleiding beginnen zijn er in het algemeen goede baanperspectieven in de sectoren techniek, zorg en commerciële functies. Tussen 2017-2020 zorgt een aantrekkende economie samen met het vertrek van een deel van de oudere beroepsbevolking weer tot groei van vacatures en kansen op werk.

 

Lees hier het volledige artikel op de site van de Regio Twente

 

Klik hier voor de Arbeidsmarktmonitor