Samenwerking tussen Kennispoort Regio Zwolle en Innofood

26-06-2013 \\ Innofood nieuws

                          
 
 
De sector agrofood is in de regio Zwolle in economisch opzicht een factor van betekenis. Stimulering van innovatie in de agrofood is één van de thema’s binnen het regionale en provinciale economische beleid. Kansen voor de sector liggen bijvoorbeeld op het raakvlak met health (gezonde voeding), nieuwe eetculturen, voedsellogistiek en nieuwe technologie. Belangrijke partners van Kennispoort binnen agrofood zijn de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum en de stichting Innofood, het samenwerkingsverband van foodbedrijven in Oost-Nederland. Samen met deze partijen en bestuurders uit de regio Zwolle werkt Kennispoort aan een gezamenlijk programma Agrofood.
 
Innofood
Innofood is hét foodnetwerk in Oost-Nederland. Het netwerk van samenwerkende bedrijven komt voort uit de foodindustrie en is al vanaf 1998 actief. Naast de belangenbehartiging van haar ruim 60 leden, stimuleert Innofood innovaties, bundelt ze de krachten en is zij aanspreekpunt voor regionale en landelijke overheden en andere instanties. Ook is zij o.a. d.m.v. het project Talent4Food actief met de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Topsector agrofood.
 
Kennispoort Regio Zwolle
Kennispoort is hét platform voor ondernemers die willen vernieuwen. Wij zijn een ontmoetingsplek en brengen actief partijen met elkaar in contact op het gebied van kennis en innovatie. Kennispoort is de link tussen ondernemer, onderwijs, onderzoek en overheid. Daardoor weten we wat er in de regio speelt. Daarnaast stimuleren wij nieuwe initiatieven, met als doel: de groeimogelijkheden van ondernemers benutten! Hogeschool Windesheim, de Kamer van Koophandel Oost Nederland, de Regio Zwolle (17 regiogemeenten), provincie Overijssel en Deltion College zijn initiatiefnemers van Kennispoort.
Wij richten ons op een aantal speerpunten binnen de regio. Deze speerpunten zijn het cluster Health, het cluster kunststoffen en de thema’s energie en agrofood. Binnen deze speerpunten werken we samen met diverse partijen, waaronder Innofood.
 
Innovatievouchers
Binnen het thema agrofood organiseren we gezamenlijk bijeenkomsten waarin nieuwe innovatieve projecten een podium krijgen en we verbinden initiatieven in de regio. Een steun in de rug zijn de innovatievouchers beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. Deze vouchers zijn bedoeld om vernieuwing in de agrofood te stimuleren en kunnen binnenkort via de innovatieloketten, waaronder Kennispoort, worden aangevraagd.