Remco Rijsenbrij: nieuwe voorzitter Innofood!

25-05-2020 \\ Innofood nieuws, Overig nieuws

Beste Innofood leden,

Een hartelijk welkom, geen nieuw gezicht of nieuwe naam, wel een nieuwe rol binnen het bestuur van Innofood. Dank je wel Wouter voor de jaren dat jij de voorzitter was van Innofood, en zoals je al schreef in bizarre tijden geef je jouw voorzitter hamer over aan mij. De tijd met jou aan het roer is omgevlogen en met elkaar mooie stappen vooruit gezet. Nu afscheid nemen is ongepast, dat doen we op een moment dat we elkaar fatsoenlijk een hand kunnen en mogen geven.

In deze tijden waar geklapt wordt voor zoals dat heet de vitale bedrijven, maar waar ook veel verdriet en zorgen zijn over die bedrijven en ondernemingen dit plotsklaps aan de kant zijn geschoven en abrupt tot stilstand gekomen zijn. En dan nu beginnen aan nieuw hoofdstuk binnen Innofood, een foodnetwerk dat bedrijven onderling verbindt, waarin kennis en ervaring gedeeld wordt en waar we publieke en overheidsinitiatieven onder de aandacht van de aangesloten leden kunnen brengen. Een geweldig foodnetwerk waar we trots op kunnen zijn.

En tegelijkertijd zet dit alles mij ook aan het denken. Waar klappen we nu eigenlijk voor, wie verdient het applaus. Als bestuur van dit netwerk proberen we invulling te geven aan Innofood naar onze leden, zodat ook wij er toe doen. En dat doel nu in deze tijd invulling geven vind ik persoonlijk een enorme uitdaging waar wij als bestuur nu voor geplaatst staan. We hebben ambities en ideeën genoeg en als we met elkaar, de leden, de vier vakgroepen, de bestuursleden en haar adviseurs onze schouders er onder gaan zetten, weet ik zeker dat we als het foodnetwerk van Oost Nederland er toe doen.

Om dit ook echt met elkaar te kunnen doen, lanceren we binnenkort een enquête waarin we alle leden de gelegenheid geven hun mening te geven over Innofood, wat kan beter, wat moeten we blijven doen, of juist direct mee stoppen. En vooral welke ideeën of plannen leven er onder de leden die we als bestuur kunnen gaan oppakken.

Ik heb er zin in, en hoe moeilijk en bizar de omstandigheden ook mogen zijn, we willen er toe doen en samen ons Foodnetwerk verder versterken.

Remco Rijsenbrij.