Relatie omega-3 en prostaatkanker ongefundeerd

16-07-2013 \\ Innofood nieuws

  
Naar aanleiding van een recente publicatie is in diverse media ophef ontstaan over de vermeende relatie tussen omega-3 vetzuren en prostaatkanker. Uit de gepubliceerde studie is geen conclusie te trekken over een effect op prostaatkanker, de studie is daarvoor niet opgezet. Veel grote, goed opgezette studies geven een juist een positief effect van omega-3 vetzuren aan op zowel prostaat als op functies van hersenen en het hart, bloeddruk en vetgehalte in het bloed, aldus de NPN, de branchevereniging voor gezondheidsproducten, in een persbericht.
 
 
Studie is niet opgezet om relatie prostaatkanker en omega-3 vetzuren te onderzoeken
De studie ‘Plasma Phosholipid Fatty Acids and Prostate Cancer Risk in the SELECT trial’ van T.M. Braskey et al, gepubliceerd op 10 juli 2013 in Journal of the National Cancer Institute, is opgezet om de invloed van vitamine E en selenium op prostaatkanker te onderzoeken. In de studie is weliswaar de omega-3 waarden van de deelnemers in het bloed gemeten, maar niet om een causaal verband te leggen met prostaatkanker. Er zijn geen data meegenomen over de inname van omega-3 via voeding of suppletie. Er is geen oorzaak –effect relatie aangetoond tussen omega-3 inname en het risico op prostaatkanker. Opvallend is dat de gemeten concentraties fosfolipiden in het bloed, gebruikt als index voor omega-3 vetzuurstatus, zeer vergelijkbaar zijn voor patiënten en controlepersonen, 4,66% versus 4,48%.
 
 
Andere studies laten gezondheidseffect zien
Er zijn zeer veel studies en meta-anaylses die een gezondheidseffect aantonen voor inname van omega-3 vetzuren. Ook zijn er diverse studies die juist een verlaging van het risico op prostaatkanker aangeven bij inname van omega-3 vetzuren123.
 
 
Europa keurt gezondheidseffecten goed
De Europese commissie heeft meerdere gezondheidsclaims voor EPA en DHA, specifieke omega-3 vetzuren, goedgekeurd. Zij hebben een relatie erkend tussen deze omega-3 vetzuren en hartgezondheid, behoud van een normale bloeddruk en een normaal vetgehalte in het bloed, alsmede behoud van normale hersenfunctie en gezichtsvermogen45
  
Recente studies tonen veiligheid aan
Ook zijn recente wetenschappelijke opinies gepubliceerd over de veilige inname van omega-3 vetzuren6. Gecombineerde inname van EPA en DHA tot 5 gram per dag zijn veilig voor volwassenen en inname 1 gram DHA per dag geeft geen veiligheidsproblemen voor de algehele bevolking.
 
 
Aanbeveling om meer visvetzuren te eten
In Nederland proberen we juist om de inname van omega-3 vetzuren te verhogen. De gezondheidsraad beveelt aan om twee maal per week vis te eten, waarvan een maal vette vis.
 
  
1 Leitzmann MF, Stampfer MJ, Michaud DS, Augustsson K, Colditz GC, Willett WC, et al. Dietary intake of n-3 and n-6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Am J Clin Nutr. 2004 Jul;80(1):204-16.
2 Szymanski KM, Wheeler DC, Mucci LA. Fish consumption and prostate cancer risk: a review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2010. Nov;92(5):1223-33.
3 Terry P, Lichtenstein P, Feychting M, Ahlbom A, Wolk A. Fatty fish consumption and risk of prostate cancer. Lancet. 2001 Jun 2;357(9270):1764-6.
4 Verordening 432/2012 van de commissie van 16 mei 2012
5 Verordening 536/2013 van de commissie van 11 juni 2013