Rekenkamer: fusie NVWA mislukt

20-11-2013 \\ Innofood nieuws

De bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn mislukt. De fusie van drie diensten tot de NVWA zou jaarlijks tientallen miljoenen moeten besparen, maar dat is bij lange na niet gehaald. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Toezicht bij de Nederlandse Voedsel? en Warenautoriteit na de fusie’.

In 2007 werden de Voedsel- en Warenautoriteit, de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektenkundige Dienst samengevoegd. Vanaf 2012 zou deze nieuwe dienst elk jaar vijftig miljoen euro minder krijgen.

Het vorige kabinet Rutte/Verhagen legde daar nog een nieuwe bezuiniging bovenop van 31,6 miljoen euro, vanaf 2018. In totaal zou het budget voor de NVWA dus 35 procent lager moeten liggen dan in 2007. Volgens de Rekenkamer is het ‘onwaarschijnlijk dat deze bezuiniging wordt gehaald’.
Log

Verder stelt de Rekenkamer dat nauwelijks aandacht is besteed aan de mogelijke nadelen van een fusie. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de nieuwe organisatie te log zou kunnen zijn. Ook is er geen ‘gedegen analyse’ gemaakt, maar is het besluit tot fusie genomen op basis van ‘globale overwegingen en vermoedens’, zo stelt de Rekenkamer.

Dat de fusie niet tot een besparing heeft geleid, is volgens de Rekenkamer een belangrijke conclusie, omdat het kabinet nog steeds inzet op het bereiken van besparingen door fusies. Zo werd recent de Autoriteit Consument en Markt, ACM, opgericht. De Rekenkamer raadt nu aan om eerst degelijk onderzoek te doen naar de voordelen en nadelen van een fusie.

Bron: AGF