Regio’s samen sterk in Netwerk MKB AgriFoodclusters NL

04-10-2013 \\ Innofood nieuws

Een aantal regionale MKB-netwerken heeft vorig jaar de handen ineengeslagen om sneller kansen en knelpunten voor het MKB te signaleren en om de regionale en nationale agenda’s beter af te stemmen op de behoefte van het MKB. Inmiddels is dit initiatief uitgemond in het Netwerk MKB AgriFoodclusters NL.

Het (informele) netwerk bestaat op dit moment uit Innofood, Food Connection Point, Food Port Zeeland, Innexus, HANN en Knowhouse. Ook Food Valley en Syntens zijn betrokken. Andere initiatieven en clusters op het gebied van agri en food zijn welkom om aan te sluiten bij het Netwerk MKB AgriFoodclusters NL.

In de afgelopen periode heeft het netwerk hard gewerkt aan onderlinge afstemming. Inmiddels is het netwerk verankerd in de structuur van het MKB loket van de TKI Agri&Food en komen de besturen van de clusters bijeen tijdens een side event van de Food Valley Expo op 24 oktober a.s. om de voortgang en ambities voor de toekomst te bespreken.

Binnenkort start een het netwerk een pilot waarin de verschillende MKB-netwerken elk een trekkende rol op een bepaald innovatiethema’s krijgen. Zo wordt noord-Nederland aanspreekpunt voor het thema koolhydraten, coördineert oost-Nederland de ontwikkelingen rondom rest- en zijstromen en trekt zuid-Nederland het thema eiwit. Daarbij gaat het alleen om coördinatiewerkzaamheden. Projecten op een bepaald thema kunnen door elke regio worden gestart. Ook zet het netwerk zich in op een goede koppeling naar het Proteïn Competence Centre (PCC) en het Carbohydrate Competence Center (CCC).

Het Netwerk treedt in overleg met de provincies om na te gaan hoe het netwerk kan worden ingebed en ondersteund vanuit provinciale uitvoeringstrajecten.

Het ministerie van Economische Zaken steunt het netwerk ook komend jaar door 1 fte vrij te maken voor het netwerk. Aanspreekpunt vanuit het ministerie is Caroline Vollebregt.

Bron: Agrifoodnieuws