Regio Zwolle binnen 10 jaar meest innovatieve regio in Agrofood

03-07-2013 \\ Innofood nieuws

Ondernemers, onderwijsinstanties en overheden uit Regio Zwolle (17 regiogemeenten) hebben de ambitie uitgesproken om binnen 10 jaar de meest innovatieve regio op het gebied van Agrofood in Nederland te zijn. Door strategisch samenwerken en in te spelen op kansen in cross-overs met andere clusters zal de innovatie zichtbaar worden.

Het betreft de hele Agrofood sector vanaf de productie tot aan de consumptie. Op 8 maart jl. hebben de gemeenten Dronten en Ommen met CAH Vilentum en Kennispoort Regio Zwolle, met een startsymposium het initiatief genomen voor het cluster Agrofood. Wethouder Ilona Lagas van de gemeente Ommen draagt als trekker binnen Regio Zwolle zorg voor de ontwikkeling van dit cluster. Kennisontwikkeling en het verbinden van partijen zijn de speerpunten van het cluster Agrofood. Op vrijdagochtend 5 juli organiseren de samenwerkende partijen de officiële lancering van het cluster Agrofood met een symposium in Beerze.

Innovatieve regio
Het huidige economische beleid is sterk gericht op innovatie. Landelijk zijn daarvoor door het kabinet negen topsectoren aangewezen, waaronder Agrofood. In Regio Zwolle is deze sector sterk vertegenwoordigd. Door actief te investeren in de regionale samenwerking, stimuleren van innovaties en leggen van cross-overs wordt de kracht van Agrofood in Regio Zwolle de komende jaren verder vergroot. Eerder dit jaar kwamen vijfenzeventig innovatieve ondernemers, lectoren van CAH Vilentum en bestuurders vanuit de regiogemeenten, tijdens een startsymposium in Dronten bijeen, om te spreken over een agenda voor de sector Agrofood in Regio Zwolle. Ze wisselden ervaringen en ideeën uit, om elkaar te inspireren en partners te vinden. ‘Tijdens deze bijeenkomst en zeker ook daarna groeide de energie voor dit cluste. Zo is er aansluiting met het Agrofood programma van de provincie Overijssel. De motor binnen Agrofood is gestart en dat heeft er toe geleid dat deze nieuwe ketensamenwerking vaste bodem krijgt’ aldus Ilona Lagas.

Samenwerken
Partijen die op het gebied van Agrofood samenwerken onder leiding van de gemeenten Dronten en Ommen en Kennispoort Regio Zwolle zijn: CAH Vilentum, provincie Overijssel, AOC Groenhorst, ondernemers via LTO, Ondernemersvereniging De Driehoek, Stichting MKB Regio Zwolle, HRpm, de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland. De bestuurders van deze partners gaan zich 5 juli, tijdens het persmoment officieel met hun handtekening aan het cluster Agrofood verbinden en voor de verdere vormgeving van het cluster zorgdragen. Kennispoort Regio Zwolle draagt actief bij aan de opzet van het cluster Agrofood. Naast ontwikkeling van het cluster Agrofood, werkt Kennispoort Regio Zwolle samen met de clusters Health and Care, doorontwikkeling van het cluster ‘Kunststoffen en nieuwe materialen’ en wordt gekeken naar kansen voor het cluster ‘Energie en Duurzaamheid’.

Symposium
Het symposium vindt 5 juli plaats op melkveebedrijf Zandman, Marsdijk 4 te Beerze. Het symposium begint om 10.30 uur met een viertal sprekers die de opmaat geven voor de brainstormsessie die de deelnemers uit de sector Agrofood later die ochtend voeren. Marius Woldberg, directeur van Kennispoort Regio Zwolle, gaat in op de kansen voor Agrofood, provinciale stimuleringsregelingen en welke meerwaarde Kennispoort kan bieden voor ondernemers. Om 12.00 uur is er een persmoment voor de officiële lancering van het cluster Agrofood Regio Zwolle. Na afloop van de bijeenkomst vindt de feestelijke opening van de nieuwe innovatieve melkveestal annex agrarisch bezoekerscentrum plaats van de familie Zandman. U bent van harte uitgenodigd ook hierbij aanwezig te zijn en de nieuwbouw uitgebreid te bezichtigen.

Bron: Gemeente Ommen