Regio Twente voorbeeldregio ‘Gezond ouder worden’

02-07-2013 \\ Innofood nieuws

Benoeming door de Europese Commissie binnen de pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

 

Regio Twente is gisteren benoemd tot voorbeeldregio in de pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Een Europees project over innovatieve samenwerkingen op het gebied van actief en gezond ouder worden. De Europese Commissie geeft hiermee aan dat de Twentse aanpak navolging verdient. Inzet van technologie speelt hierbij een grote rol.

 

Op initiatief van de gemeente Enschede en Kennispark heeft regio Twente haar innovatieve initiatieven laten zien op basis van een geïntegreerde aanpak in wijken. En gericht op alle facetten van het dagelijks leven.

 

Regio Twente uniek door samenwerking
Samenwerkingen vinden bij regio Twente plaats op Europees en regionaal niveau plaats. Het Roessingh werkt samen met andere Europese landen aan een traject om kwetsbare ouderen op te sporen. En interventies te ontwikkelen gericht op de omgeving, fysieke conditie, kennis en voeding van ouderen.

Uit de inventarisatie die voor de Europese pilot is uitgevoerd blijkt dat een groot aantal regionale partijen (technologische) toepassingen ontwikkelen die ouderen helpen in goede omstandigheden langer thuis te blijven wonen. UT, Saxion, ROC Twente en Roessingh Research Development ontwikkelen deze. En bedrijven en zorgorganisaties passen deze toe in de praktijk. De nadruk ligt daarbij op preventie en inzet van technologie in de thuissituatie van ouderen en chronisch zieken. Twee voorbeelden: valpreventie is in Enschede niet alleen gericht op inspectie van woningen, maar ook op bewegingstraining voor ouderen. En fysiotherapie op afstand zorgt er voor dat ouderen en chronisch zieken via internet thuis hun oefeningen met online ondersteuning kunnen doen.

Om dit soort vernieuwingen op grote schaal toe te passen, werken kennisinstellingen, provinciaal en lokaal bestuur, zorginstellingen en zorgverzekeraar momenteel aan een programma ‘Zorg en Technologie Thuis’. De waardering van de Europese Commissie is daarbij een steun in de rug.

 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA)
Drie Eurocommissarissen, waaronder Neelie Kroes hebben vandaag 32 voorbeeldregio’s aangewezen, waarvan vijf in Nederland. Kroes: “We hebben jullie nodig, we moeten samenwerken, over de grenzen heen.”

Actief en gezond ouder worden, heeft een stevige plek op de Europese agenda. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) is één van de Europese activiteiten die eind 2011 van start is gegaan. In dit initiatief ontstaan samenwerkingsverbanden op Europees niveau tussen overheden, bedrijven, kennis- en zorginstellingen. Het doel is om samen innovatieve projecten op te zetten die antwoorden geven op concrete problemen. Een voorwaarde is dat antwoorden en oplossingen ook breed toepasbaar zijn in de Europese unie.

 

Bekijk het filmpje dat voor de Europese pilot is ingestuurd op www.enschede.nl/ouder

 

Bron: Gemeente Enschede