Raap je eigen paasei bij de boer op tweede paasdag

19-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Op 1 april zetten Nederlandse pluimveehouders de deuren open voor het publiek. Tijdens de landelijke actie “Raap je eigen paasei” kun je een vers eitje rapen. Voor jong en oud is dit dé ultieme kans om kennis te maken met de pluimveehouder en te zien hoe zijn kippen erbij zitten. Alle deelnemende bedrijven zijn te vinden op www.blijmeteenei.nl.

Pluimveehouders sluiten met deze ludieke actie aan bij de eeuwenoude traditie van paaseieren zoeken. Want waar kun je nu beter het Paasfeest beginnen?
Juist ja, bij de bron van het ei: de legkippen op het pluimveebedrijf!

Op tweede paasdag kun je met eigen ogen zien hoe de kippen door de stal bewegen, wat ze eten en op welke manier ze worden gevoerd. De boer geeft uitleg over zijn werk, de kippen, het verpakken van eieren en de weg die de eieren afleggen voordat ze in de supermarkt staan. Hij vertelt over de mysterieuze ei-code (zie filmpje)
Dat is de letter- en cijfercode die op ieder ei staat vermeld. Daarnaast worden er diverse activiteiten op en rond het bedrijf voor kinderen georganiseerd.

Een ei is een ei! Of niet?
Het ene ei is het andere niet. Dat heeft te maken met de verschillende manieren waarop je kippen kunt houden, de zogenaamde houderijsystemen. Kippen die eieren leggen, de zogeheten legkippen, leven in Nederland in één van de volgende vier houderijsystemen: scharrelhouderij, scharrelhouderij met vrije uitloop, biologische houderij en verrijkte kooihouderij. De regels voor deze systemen zijn binnen de Europese Unie wettelijk vastgelegd.

Blij met een ei!
De organisatie van ‘Raap je eigen paasei’ ligt in handen van de Stichting Blij met een ei. De Stichting geeft voorlichting over de legpluimveehouderij in Nederland en stimuleert de dialoog tussen sector en consument. Het doel van de Stichting is de bevordering van een duurzame en economisch sterke legpluimveesector, gebaseerd op de wensen uit de maatschappij. Alle voorlichtende activiteiten van de Stichting Blij met een Ei worden uitgevoerd door enthousiaste legpluimveehouders en andere vrijwilligers.