PVE: ‘Wakker Dier overdrijft en misleidt’

31-07-2013 \\ Innofood nieuws

De pluimveesector heeft met grote verbazing kennisgenomen van de wijze waarop Wakker Dier campagne voert en herkent het overdreven beeld in de spotjes totaal niet. “We laten een actiegroep toch niet voorschrijven wat we moeten eten, dat moet de consument, die het ook moet betalen, zelf bepalen” aldus Bart-Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren. De sector werkt in samenwerking met de supermarkten al lang aan een omschakeling naar een andere kip waarbij de balans is gezocht tussen mens, dier en milieu.
  
Eerder dit jaar is een akkoord gesloten met alle Nederlandse supermarkten over de productie van Kip. Daarbij is sprake van een goede balans tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid: mens, dier en milieu. Zo krijgt de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen. De criteria zijn gezamenlijk opgesteld om het dierenwelzijn en de leefomstandigheden voor alle kip die verkocht wordt in de Nederlandse supermarkten te verbeteren. Maar ook om het product betaalbaar te houden voor de consument en de omschakeling voor pluimveehouders haalbaar te maken.

Ben Dellaert, secretaris van het Productschap Pluimvee en Eieren, zegt het spoor bijster te raken van de acties van Wakker Dier. “Voor ons is deze nieuwe campagne in elk geval geen reden om van de ingezette koers af te wijken. Die is bijzonder helder: voor de gehele Nederlandse markt gaan we omschakelen op een nieuw, trager groeiend kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte. Zo brengen we het antibioticagebruik nog verder terug.”

De omschakeling naar het nieuwe ras vergt inspanningen en tijd en daarop wil de sector zich nu volledig concentreren.

  
Bron: PVE