Provincie wil geen inpassingsplan om hypermarkt bij Steenwijk te weren

16-08-2013 \\ Innofood nieuws

De vertegenwoordiger van Stichting Steenwijk Vestingstad heeft Provinciale Staten van Overijssel gevraagd om een inpassingsplan vast te stellen voor het bedrijventerrein Eeserwold bij Steenwijk. Het geldende gemeentelijke bestemmingsplan laat namelijk – in strijd met het provinciaal beleid – de vestiging van een hypermarkt toe. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om dit verzoek af te wijzen.

Het inzetten van het instrument inpassingsplan om gemeentelijk bestemmingsplan te corrigeren is in strijd met de provinciale gedragslijn voor de toepassing van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening. Bovendien kan de gemeenteraad zelf corrigerend optreden door een planherziening vast te stellen.

Bron: Provincie Overijssel