PPE: ‘Topsectorenbeleid valt tegen’

25-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het is een mooi idee “de gouden driehoek” waarbij het bedrijfsleven de onderzoeksvragen formuleert, de Nederlandse kennisinstellingen het onderzoek uitvoeren en de overheid als medefinancier. Echter de steeds verdere afname van de financiële input door de overheid en de ondoorzichtige ‘spelregels’ maken dat dit traject door de pluimveesectoren als een teleurstellend initiatief wordt gezien, aldus het PPE op haar website.

Het Productschap Pluimvee en Eieren heeft vier zogenaamde Publiek-Private-Samenwerkingen (PPSen) (mede-)ingediend. Na een eerste screening in het voorjaar van 2012, door het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), is het PPE gevraagd de vier initiatieven volledig uit te werken. Deze uitgewerkte PPSen zijn begin oktober 2012 ingediend. In december is vervolgens een definitieve reactie van het TKI ontvangen.

  • 1Health4Food – geen positief advies TKI;
     
  • Duurzame konijnenhouderij – geen positief advies TKI;
     
  • Poultry4Food – wel positief advies, niet voor het gehele gevraagde budget;
     
  • Voedsel- en voedingseducatie als (levens)bron voor de AgroFood sector Nederland – wel positief advies, voor het gehele gevraagde budget.

Deze reactie is in een advies aan de minister van Economische Zaken aangeboden. De minister moet nog een definitief besluit nemen. De TKI-adviezen zijn opgesteld door commissies van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De samenstelling van deze commissie en de beoordelingscriteria worden niet vrijgegeven door het TKI.

Het is mogelijk om tegen de adviezen van het TKI bezwaar aan te tekenen. Gezien het beperkte beschikbare budget heeft dit geen financiële meerwaarde. Op verzoek van de pluimveesectoren zal het PPE wel bezwaar indienen om de onvrede over het hele proces formeel te laten blijken.

 

Bron: PPE