Pluimveesector geschokt door werkwijze ’Ongehoord’

26-09-2013 \\ Innofood nieuws

In een artikel in het Algemeen Dagblad van vanmorgen wordt verwezen naar een site van de actiegroep ‘Ongehoord’. Deze dierenactivisten hebben illegaal dieren in pluimveestallen gefilmd en beelden op hun site geplaatst. De opnames zijn eenzijdig en geven niet het volledige beeld, maar zoomen met name in op individuele dieren.

Pluimveehouders stellen alles in het werk om de kippen een behoorlijk leven te bezorgen. Het houden van dieren gaat echter helaas soms gepaard met ziekte en sterfte. Vanzelfsprekend probeert de sector dit tot een minimum te beperken.

De sector vindt dat de wijze van kippen houden in Nederland positief is. De sector werkt volgens strenge Nederlandse normen, die vaak hoger liggen dan de Europese normen en is continu in beweging om te voldoen aan de marktvraag naar meer dierenwelzijn en duurzaamheid.

We vinden het een bijzonder kwalijke zaak dat actiegroepen en burgers zich zonder toestemming toegang verschaffen tot een bedrijf door insluiping of inbraak. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Ook Ongehoord heeft zich er schuldig aan gemaakt. Het ongewenste bezoek kan ziekteoverdracht in de hand werken, kan de dieren veel stress bezorgen, heeft in sommige gevallen al geleid tot direct brandgevaar op het bedrijf en heeft geleid tot vernieling van eigendommen van pluimveehouders.

Transparantie is voor de pluimveesector belangrijk en de sector heeft niets te verbergen. Om die reden worden geregeld open dagen gehouden, waarop geïnteresseerden welkom zijn. Ook is het bij veel pluimveehouders mogelijk om privé, op afspraak, een bezoek te brengen aan het bedrijf.

Journalisten zijn van harte uitgenodigd voor rondleidingen; voor één dag, maar ook voor meerdere dagen. Het PPE is ervan overtuigd dat op deze manier een veel beter, genuanceerd beeld ontstaat van de manier waarop we in Nederland kippen houden.

Bron: PVE