Pluimveesector bijzonder verbaasd over nieuwe acties Wakker Dier

02-07-2013 \\ Innofood nieuws

De pluimveesector heeft met grote verbazing kennisgenomen van de aankondiging van een nieuwe campagne tegen de wijze waarop kip wordt geproduceerd. De televisie- en postercampagne, een initiatief van Wakker Dier, dringt aan op veranderingen in de kipproductie, terwijl de sector in samenwerking met de supermarkten al lang een omschakeling voorbereidt.

Eerder dit jaar is een akkoord gesloten met alle Nederlandse supermarkten over de Kip van Morgen. Daarbij is sprake van een goede balans tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid: mens, dier en milieu. Zo krijgt de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen. De criteria zijn gezamenlijk opgesteld om het dierenwelzijn en de leefomstandigheden voor alle kip die verkocht wordt in de Nederlandse supermarkten te verbeteren.

Ben Dellaert, secretaris van het Productschap Pluimvee en Eieren, zegt het spoor bijster te raken van de acties van Wakker Dier. “Voor ons is deze nieuwe campagne in elk geval geen reden om van de ingezette koers af te wijken. Die is bijzonder helder: voor de gehele Nederlandse markt gaan we omschakelen op een nieuw, trager groeiend kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte. Zo brengen we het antibioticagebruik nog verder terug.”

De omschakeling naar het nieuwe ras vergt inspanningen en tijd en daarop wil de sector zich nu volledig concentreren. De pluimveesector neemt de reductie van het antibioticagebruik in de pluimveehouderij uiterst serieus. De afgelopen jaren is het gebruik al sterk gedaald. Eind 2012 was het antibioticagebruik in de pluimveesector al met 39 procent verminderd ten opzichte van 2009, in 2013 gaat dat naar 50 procent reductie. Door de omschakeling voor de Nederlandse supermarkten op de ‘Kip van Morgen’ gaat het gebruik nog veel verder omlaag.

Bron: PVE