Pilot moet begin 2014 leiden tot convenant tussen ISACert en de NVWA

08-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

ISACert heeft in januari/februari een enquête gehouden onder gecertificeerde bedrijven met betrekking tot de betrouwbaarheid van certificaten in relatie tot het overheidstoezicht. Op basis van deze bevindingen hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en ISACert. Er is besloten een pilot te starten, waarbij onder bepaalde voorwaarden gecertificeerde bedrijven de groene status van de NVWA krijgen. Deze pilot moet begin 2014 leiden tot een convenant tussen ISACert en de NVWA.

De NVWA vindt commerciële voedselveiligheidscertificaten onvoldoende betrouwbaar. Audits hebben onvoldoende diepgang, certificaten worden te gemakkelijk verstrekt en bedrijven zien certificatie als een verplichte jaarlijkse inspanning. Een door ISACert gehouden enquête leert dat slechts 24% van de gecertificeerde bedrijven het daar mee eens is. Bedrijven zien nog wel ruimte voor verbetering.

De NVWA heeft niet gekeken of er met betrekking tot de geconstateerde feiten al afspraken waren gemaakt met de certificatie-instelling. Uit de enquête blijkt dat 79% van de bedrijven met een sanctie van de NVWA vindt dat de NVWA onvoldoende rekening houdt met de auditresultaten. Daar is dus ruimte voor een meer genuanceerde benadering.

Syteem/risico versus GMP
De focus van de auditor van de Certificerende Instantie (CI) en de inspecteur van de NVWA blijken sterk te verschillen. Het gaat hierbij om de syteem/risico-benadering van de auditor en de grotere aandacht voor GMP-aspecten van de NVWA-inspecteurs. Hieruit valt te verklaren dat de waarschuwingen en boeterapporten meestal betrekking hebben op GMP-aspecten en dat de NVWA grote waarde hecht aan onaangekondigde praktijkaudits. Op dit punt zou nadere harmonisatie meer onderling begrip opleveren en misverstanden kunnen voorkomen.

Gecalculeerd gedrag
De NVWA stelt dat bedrijven die alleen gecertificeerd zijn omdat de afnemer dit van hen eist, sneller gecalculeerd gedrag vertonen. Het probleem voor de betrouwbaarheid van certificaten zijn de bedrijven die gecalculeerd gedrag vertonen tijdens de audit, maar na de audit weer overgaan tot de orde van de dag en het niet zo nauw nemen met de regels. Het is aan de certificatie-instellingen om hier een oplossing voor te vinden.

Zie voor meer informatie de resultaten van de enquête in een rapport op de site van ISACert.

Bron: ISACert