PAVO-themabijeenkomst ‘Food Defense’

17-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Op 15 februari 2013 houdt Stichting PAVO de themabijeenkomst
“Food Defense’
Tijd: 9.00 – 13:00 uur
Plaats: Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen
 
 
Achtergrond
Met het verschijnen van nieuwe versie van IFS is het onderwerp “Food Defense” weer meer dan normaal in de belangstelling komen te staan. In Amerika is de Food Safety Modernisation Act in de maak en ook deze wet werpt z’n schaduw vooruit. De verwachting is dat bedrijven meer en meer te maken krijgen met het maken van een risicoanalyse in relatie tot “Food Defense” en dat vergt een andere aanpak dan de traditionele HACCP aanpak voor voedselveiligheid risico’s. In deze themabijeenkomst
benaderen de sprekers dit thema op een manier die vooral ook interactie met de toehoorders moet bewerkstelligen.
 
De bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden en andere functionarissen in de voedingsmiddelenindustrie die met kwaliteit en veiligheid te maken hebben in hun bedrijven.
 
 
Programma
9:00 – 9:30 Ontvangst
 
 
9:30 – 9:45 Opening en inleiding
Leo Berghout, Stichting PAVO
 
 
9:45 – 10:30u Het hoe en wat van Food Defense
Pouwel Kingma, Business Development Manager Imtech Security Solutions BV
Mathijs Brink, Adviseur N&S
Bedrijven worstelen met de vraag hoe zij aan Food Defense o.a. uit de nieuwe IFS norm kunnen voldoen. In deze duo-presentatie wordt ingegaan op de harde en de softe kant van food defense. Waar komt Food Defense vandaan? Hoe kunnen de normen ingevuld worden?
Food Defense en voedselveiligheid zijn verschillende vakgebieden. Food Defense vereist kennis van het vakgebied security. Imtech Security Solutions en N&S Quality Consultants behandelen de achtergrond van Food Defense en bespreken een methodiek om tot een gedegen Food Defense plan te komen.
 
 
10:30 – 11:15 Food Defense in de praktijk bij Lutèce
Saskia Simons, Manager QESH, Lutèce Velden
De wereld verandert continu. Er komen dreigingen van buitenaf om mensen te schaden. Een voorbeeld: naalden gevonden in vliegtuigvoedsel. We moeten ons beschermen tegen dit soort aanvallen, maar hoe moeten we dat dan voor elkaar krijgen? Amerika is hier al lang mee
bezig (CTPAT), Europa volgt (AEO). Ook de IFS heeft de stap gezet om het op te nemen in versie 6 van de norm. Maar hoe gaan de bedrijven dit implementeren? Praten we over een dreiging van buitenaf, of komt het uit de eigen organisatie en geldt het wel voor alle bedrijven?
Er is veel discussie, wellicht goed om dat in deze bijeenkomst vanuit verschillende oogpunten te belichten.
 
 
Pauze
 
11:45 – 12:30 Risico analyse en implementatie van Food Defense in een diepvriesgroentebedrijf
Theo Baens, Quality Assurance Manager, Hesbayefrost SA Geer
Food Defense is ook binnen Hesbayefrost een actueel thema. Theo Baens zal met zijn lezing toelichten hoe dit binnen een groot diepvriesgroentebedrijf geïmplementeerd is. Er zal stilgestaan worden bij de uitgevoerde risico analyse maar ook bij uitdagingen en valkuilen
welke men in de praktijk tegengekomen is.
 
 
12:30 – 13:00 Discussie
 
 
13:00 Broodjeslunch en afsluiting
 
 
Aanmelding en informatie
Deelname voor PAVO-leden is kosteloos. Niet-leden betalen € 195 excl. BTW voor de 1e aanmelding en krijgen 50% korting voor iedere volgende aanmelding.
 
 
Aanmelden voor de themabijeenkomst kan per e-mail via info@stichtingpavo.nl.
 
U kunt natuurlijk ook lid worden van de PAVO à € 550 excl. BTW per jaar en dan is deelname kosteloos. Informatie aanvragen over het lidmaatschap van de PAVO is mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@stichtingpavo.nl.
 
 
Aanmelden als lid kan ook direct op www.stichtingpavo.nl.