Pancks! krijgt subsidie van 40.000 euro vanuit HBO Take-off regeling

07-07-2016 \\ Innofood nieuws

 De groenteconsumptie verhogen via producten waar de markt om vraagt. Hannah van Berge en Merel Maas, oud-studenten van de opleiding Food Design & Innovation onderzochten vorig jaar binnen hun afstudeeropdracht voor Healthy Bites welke concepten interessant kunnen zijn voor de out-of-home-markt en werkten er 1 uit: een groentensnack voor kinderen onder de naam Pancks! Na hun afstuderen kregen zij via Healthy Bites en het lectoraat Groene Gezondheid van Herman Peppelenbos ondersteuning om het product verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Herman Peppelenbos deed vanuit het lectoraat een subsidieaanvraag bij het Regieorgaan SIA: een zogenaamde HBO Take-off regeling. Eind juni werd deze aanvraag gehonoreerd.

De HBO Take-off regeling biedt (oud)-studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen de kans om concepten verder te ontwikkelen door het financieren van onder meer een haalbaarheidsstudie. Regieorgaan SIA geeft hogescholen daarmee de kans om wetenschappelijke theorieën in de praktijk te brengen en dit te combineren met het ondernemerschap. Het hbo is immers een broedplaats voor startende ondernemers en nog veel te vaak blijven mooie concepten op de plank liggen omdat zij hiervoor nog onvoldoende budget hebben.

51 aanvragen
In totaal waren er 51 aanvragen. De dames van Pancks! schreven een plan van aanpak voor de haalbaarheidsstudie inclusief de verwachte activiteiten, benodigde uren en verwachte kosten. Vervolgens werd dit plan beoordeeld door het SIA. Hannah en Merel werden naar aanleiding van de beoordeling uitgenodigd om het concept te komen presenteren, waarbij ze beoordeeld zouden worden op commercieel potentieel, onderzoeksbasis, innovativiteit, kwaliteit van het team en projectaanpak. 

Aanvraag gehonoreerd!
Op 24 juni kwam het verlossende woord: samen met nog 14 andere projecten kreeg Pancks! de subsidie toegewezen. “De SIA was met name zeer enthousiast over het maatschappelijke belang dat bij ons concept aangepakt wordt en ze hopen in de toekomst nog meer van dit soort concepten te mogen subsidiëren”, zeggen Hannah en Merel. De subsidie werd dit jaar voor het eerst toegekend. In het najaar kan er weer een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Lees hier meer over Pancks!, het concept van Hannah van Berge en Merel Maas