Overzichtsrapport over laatste ontwikkelingen in eiwittransitie.

20 december 2021

Bij de eiwittransitie wordt gestreefd naar een betere balans in het consumeren van dierlijke en alternatieve eiwitten. In Nederland zijn meer dan 250 bedrijven intensief bezig op dit terrein. Sommige bedrijven exporteren ook naar het buitenland. Larive International heeft in opdracht van Oost NL, RVO, Topsector Agri & Food, Netherlands Foreign Investment Agency en Foodvalley NL het rapport ‘Future Protein’ uitgebracht over de laatste ontwikkelingen in deze sector. FoodHolland Nieuws: Overzichtsrapport over laatste ontwikkelingen in eiwittransitie Rechtstreekse link naar het rapport: https://issuu.com/florisdekoning/docs/final_4k_magazine_design_single_page_-_1920_x_2/1?ff | Bron: https://www.foodholland.nl/

Rapport Future Protein NL

Blijf op de hoogte

No item found
Bekijk alle nieuwsberichten