Overijssel maakt speerpunt van antibioticavrij

29-10-2013 \\ Innofood nieuws

 

Overijssel wil de concurrentiepositie van zijn agro & food sector verbeteren door een ondernemerslandbouw te stimuleren die leidt tot nieuwe markten. Een terrein waarop vermoedelijk grote kansen liggen is het terugdringen en zelfs tot nul reduceren van antibioticagebruik. Het gebruik van onnatuurlijke groeibevorderaars in de veehouderij ligt niet alleen in Nederland onder vuur maar ook bij afnemers in het Midden-Oosten en nieuwe rijke economieën, zoals China, Rusland en India.

Voedingsbodem voor innovatie
Overijssel denkt niet alleen aan vlees, zuivel, eieren halffabrikaten of gereed verwerkt product. De regio is ook sterk in stallenbouw, voer, verpakking en veterinaire kennis. De combinatie daarvan is interessant als exportproduct en kan leiden tot nieuwe activiteiten in de provincie en elders in de wereld.

De provincie wil een voedingsbodem scheppen voor een gezond innovatieklimaat dat vooruit denken en het leggen van nieuwe verbanden stimuleert. Zo kunnen economisch de middelen worden gegenereerd waarmee ondernemers op het gebied van ecologie en voedselveiligheid een voorsprong kunnen nemen.

Uitnodiging aan Overijsselse ondernemers
Daarom heeft gedeputeerde Theo Rietkerk Foodlog gevraagd een proces te faciliteren om de vertrekpositie, de kansen, de bedreigingen en eisen aan echte marktkansen voor Overijsselse agro&foodondernemers samen met hen in kaart te brengen.

 

Lees hier het volledige artikel op Foodlog