Doelstelling

De Stichting Innofood heeft volgens haar statuten ten doel het behartigen van belangen van in principe Oost-Nederlandse productiebedrijven die in de voedings- en genotmiddelenindustrie actief zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alle in de ruimste zin van het woord. De stichting kan ook initiatieven elders in Nederland helpen ontwikkelen en verbeteren.

Stichting Innofood tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Initieren, ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten in de regionale voedings- en genotmiddelenbranche;
  • het organiseren van themabijeenkomsten en dergelijke;
  • het mede vormgeven aan een regiobale (kennis)infrastructuur om te kunnen inspelen op opleidingsbehoeften, arbeidspoolvorming, kennisuitwisseling enz;
  • het bieden van informatie voor en door de regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • het stroomlijnen van alle initiatieven gericht op de regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • het vinden van middelen die voor het bereiken van het doel bevordelijk zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.