Over InnoFood

Innofood. Het foodnetwerk van Oost-Nederland

  • behartigt de belangen van haar leden. Dit zijn bedrijven vanuit de voedings- en genotmiddelenindustrie; producenten, verwerkers, toeleveranciers, logistiek en distributie, adviseurs
  • inspireert, ontwikkelt en realiseert innovatieve projecten
  • organiseert themabijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling, netwerk en samenwerken
  • informeert haar leden over ontwikkelingen in de branche
  • de pijlers onder het netwerk van Innofood zijn de vier vakgroepen:
    Ontwikkeling en Kwaliteit(O&K), Operations, Commercie en Human Resource Management (HRM)
  • organiseert jaarlijks het Innofood Event voor leden en niet leden. Tijdens dit event wordt ook het nieuwe jaarthema gecommuniceerd.