Over Innofood

Innofood behartigt de belangen van bedrijven die in de voedings- en genotmiddelenindustrie actief zijn. Hieronder worden bedrijven verstaan die werkzaam zijn op het gebied van verwerkende industrie, met uitzondering van de primaire sector, toeleveranciers en retail.
Innofood tracht dit doel te bereiken door:

  • initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten in de regionale voedings- en genotmiddelenbranche;
  • het organiseren van themabijeenkomsten en dergelijke;
  • het mede vormgeven aan een regionale (kennis) infrastructuur om te kunnen inspelen op opleidingsbehoeften, arbeidspoolvorming, kennisuitwisseling etc;
  • het bieden van informatie voor en door regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • het stroomlijnen van alle initiatieven gericht op de regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • alle overige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.