Ook Fries-Zeeuws Melkschaap internationaal erkend als Slow Food Presidium

25-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
 
ROTTERDAM – De Slow Food Foundation for Biodiversity heeft vorige week ingestemd met een Presidium voor het Fries-Zeeuwse melkschaap. De rauwmelkse kaas van dit schaap wordt in Nederland nog maar op een paar locaties geproduceerd. Een Italiaanse delegatie van de Biodiversity Foundation heeft het voorstel tijdens een bezoek getoetst aan de strikte presidiumcriteria. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat traditie en smaak allesbepalend zijn voor een betere kaas.
 
Slow Food is een internationale organisatie die streeft naar lekkere, pure en eerlijke producten. In een Presidium werken Slow Food-leden samen met boeren en ambachtelijke producenten aan het behoud van authentieke streekproducten, waarvan er inmiddels meer dan 1.000 in de mondiale “Ark van de Smaak” zijn opgeslagen. Eén van de activiteiten om waardevolle producten en rassen voor het nageslacht te behouden.
 
In Nederland zijn in totaal nog zo´n 20 professionele melkschapenhouders, van wie de meesten verenigd zijn in de Nederlandse Vereniging voor Professionele Melkschapenhouders (NVPM). Allen gebruiken ze het Fries-Zeeuws melkschaap, andere schapenrassen worden in Nederland niet gemolken. Het aantal schapen varieert van 100 tot ruim 1000 per bedrijf.
 
Door de verkoop van vele kazen aan boerenmarkten en winkels ver buiten de eigen regio kregen kaasproducenten te maken met veel wet- en regelgeving ten aanzien van houdbaarheid en hygiënische voorwaarden. Dit bracht hogere kosten met zich mee, waardoor velen over zijn gegaan tot het pasteuriseren van de melk en wrongel. Ook gingen sommigen over tot het thermiseren van hun kaas.
 
Met de oprichting van het presidium waarin kleinschalige kaasproducenten als Kooihoek, Ouwendorperhoeve, Schaepsdyck en Groot Kabel zich nu verenigd hebben, is een belangrijke stap gezet in het behoud van de traditionele, in Nederland geproduceerde rauwmelkse schapenkaas. Slow Food zet zich in voor grootschalige promotie ervan, zodat de Nederlandse consument meer kennis kan nemen van lekkere, pure en eerlijke schapenkaas van eigen bodem.
 
De Slow Food-beweging telt wereldwijd meer dan 100.000 leden, waarvan 3.000 in Nederland.