Ontdek uw kansen in China

20-02-2014 \\ Innofood nieuws

Een groep van achtien studenten die zijn aangesloten bij de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) gaan in China onderzoeken verrichten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nu de economie in Europa stagneert is het aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven om richting het Verre Oosten te kijken. De studenten van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit die in de laatste fase van hun universitaire studie zitten, gaan voor 9 Nederlandse bedrijven de kansen in China in kaart brengen. Deze zomer zullen ze 5 weken onderzoek doen op locatie. Als u al vraagstukken heeft liggen dan kunnen zij deze behandelen, of er wordt in samenwerking een onderzoek bedacht.
 
Het Research Project van 2014 bouwt voort op een reeks succesvolle edities, waarbij 18 ambitieuze en zeer hoogopgeleide studenten onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor bedrijven in opkomende markten. De bestemming van de 21e editie van het FSA Research Project is China. De gedachte van het Research Project is dat wij op maat gemaakt onderzoek verrichten voor Nederlandse bedrijven uit allerlei sectoren, die geïnteresseerd zijn in China, of daar al zaken doen. In overleg met deze bedrijven formuleren wij een gedetailleerd onderzoeksvoorstel, en beginnen wij vanuit Nederland met het uitvoeren van deskresearch. Gedurende de maanden juli en augustus zullen wij afreizen naar China om daar specifiek fieldresearch te doen. Voor de onderzoeken kunt u denken aan marktonderzoek en onderzoek naar investerings- en vestigingsmogelijkheden, marktanalyses en sectoranalyses. Eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd voor bijvoorbeeld KPMG, McKinsey, FrieslandCampina, ABNAmro, AEGON, Shell en Philips.