Onderzoek naar invloed omega-3 vetzuren op schoolprestaties

19-07-2013 \\ Innofood nieuws

De Open Universiteit gaat onderzoeken of omega-3 vetzuren zoals die in vis voorkomen de leerprestaties van scholieren kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 14- en 15-jarigen met een lage dosis omega-3 vetzuren in hun bloed. Zij krijgen een jaar lang een omega-3 voedingssupplement. De OU onderzoekt wat het effect is op onder andere hun leerprestaties, gedrag en cognitieve prestaties. Het onderzoek wordt gefinancierd door het NWO in het kader van het onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour.

Dat het eten van vis goed is voor het cognitief functioneren van ouderen of van kinderen met aandoeningen zoals autisme en ADHD is al langer bekend. Onderzoek bij gezonde adolescenten is echter schaars. In 2011-2012 deed dr Renate de Groot van de Open Universiteit een dergelijk onderzoek. Toen werd vastgesteld dat er ook bij die groep een verband is tussen vis eten en leren. Maar de proefpersonen werd alleen gevráágd hoeveel vis ze aten, er werd geen bloedonderzoek gedaan. Verder kon weliswaar geconcludeerd worden dat er een verband is tussen vis eten en schoolresultaten, maar dat wil nog niet zeggen dat het een ook de oorzaak is van het ander.

Voor het eerst vindt een dubbel blind onderzoek plaats bij gezonde scholieren. De interventie loopt een jaar. Vooraf wordt bij 700 scholieren de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed gemeten. Indien de hoeveelheid lager is dan de grenswaarde, dan doen ze mee in het onderzoek. Een deel van de leerlingen krijgt omega-3 voedingssupplementen, een ander deel een placebo. Tussentijds wordt het bloed gecontroleerd en de dosis eventueel aangepast totdat de optimale hoeveelheid bereikt is.

De onderzoekers kijken wat het effect is op onder andere leerresultaten, cognitieve prestaties, gedrag, zelfvertrouwen en motivatie. Door middel van oogbewegingsregistratie wordt ook gekeken naar concentratie en cognitieve informatieverwerking. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van 48 maanden en start dit najaar. Het wordt gefinancierd in het kader van het nieuwe NWO-onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour. Binnen het project wordt samengewerkt met private partners uit de industrie zoals Omegametrix die de vetzuuranalyses gaat doen, Aker Biomarine Antartic en Olympic Seafood die de supplementen leveren en Metrisquare die een rol speelt in de ontwikkeling van de digitale neuropsychologische tests.

Bron: Open Universiteit / FoodHolland