Onderscheid door out-of-the-box te denken

15-10-2013 \\ Innofood nieuws

 

European Packaging Gallery
 
Roland ten Klooster, oprichter/mede-eigenaar van adviesbureau Plato Product Consultants en part-time hoogleraar Packaging Design & Management aan de Universiteit Twente, ziet de European Packaging
Gallery (EPG) als een innovatieplatform waarop verworven
inzichten over voedingsmiddelenverpakkingen worden omgezet in concrete oplossingen.
  
‘Het is niet de bedoeling dat onder de vlag van de EPG, dat gevestigd is op de campus van de Universiteit van Twente, fundamenteel onderzoek
wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld over verduurzamingscriteria.
Dergelijke onderzoeken vinden al plaats of zijn al uitgevoerd. Nee, het EPG moet leiden tot concrete oplossingen voor verpakkingen waar bedrijven en/of consumenten mee worstelen.’