NVWA doet Van Hattem op slot

19-02-2014 \\ Innofood nieuws

DEN HAAG – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag besloten de erkenning van Van Hattem Vlees in te trekken. Dit betekent dat het bedrijf geen dieren meer mag slachten en geen levensmiddelen meer in de handel mag brengen.

De afgelopen weken stond het bedrijf al onder verscherpt toezicht. De erkenning is geschorst omdat het bedrijf er niet in slaagt het traceringssysteem zo aan te passen dat het de partijen vlees die het bedrijf nu slacht in de toekomst goed kan traceren.

Tracering
In de Algemene Levensmiddelenverordening staat dat alle bedrijven die levensmiddelen produceren in alle stadia van de productie, verwerking en distributie moeten bijhouden van wie ze grondstoffen ontvangen en aan wie ze hun eindproducten leveren. Een goed traceringsysteem is belangrijk om bij voedselveiligheidsproblemen te achterhalen waar de besmettingsbron zit en om producten snel terug te kunnen halen, aldus de NVWA.

Afnemers
Op last van de voorzieningsrechter heeft Van Hattem Vlees zijn afnemers laten weten dat zij alle partijen vlees die het bedrijf tussen 1 januari 2012 tot en met 23 januari 2014 heeft geleverd moeten traceren en van de markt moeten halen. Alle afnemers moeten binnen 24 uur via de website van de NVWA melden welke acties zij ondernemen. Dit geldt ook voor ondernemers die via hun toeleveranciers vlees van het slachthuis ontvangen hebben. Tegen deze recall was het vleesbedrijf in beroep gegaan, maar dat werd maandag afgewezen.

  

Bron: Levensmiddelenkrant