Nieuwe website brengt onderzoek over Nederlandse topsectoren in beeld

05-12-2013 \\ Innofood nieuws

Voor een juist beeld over de omvang en belang van de 9 topsectoren is er binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap extra onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden nu op een website bijeengebracht en gepresenteerd. Op deze kennissite wordt een grote hoeveelheid informatie weergegeven in publicaties, factsheets en microdata. Deze informatie is vrij toegankelijk.

​Van de 9 topsectoren, die centraal staan in het bedrijvenbeleid van het kabinet, zijn factsheets gemaakt. Bij elke factsheet is een toelichtende tekst geschreven die ingaat op zowel de structuur als de ontwikkeling van de betreffende topsector. Het rapport ‘Topsectoren: Beeld en Ontwikkeling’ is een bundeling van de betreffende factsheets met de toelichtende teksten. Onderzoekrapportages behandelen verschillende onderwerpen, zoals innovatie, financiering en internationalisering.

In het kader van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap heeft Panteia in 2012 een panel opgezet van bedrijven uit de negen topsectoren: het topsectorenpanel. Het doel van het panel is om valide en actuele economische informatie op het niveau van de negen topsectoren te verschaffen. Vragen zijn gesteld over het bedrijf, het ondernemingsklimaat, het topsectorenbeleid, innovatie en over economische prestaties. Resultaten uit het panelonderzoek worden in grafieken en tabellen weergegeven.

De kennissite Topsectoren is te bereiken op internetadres: www.topsectorenonderzoek.nl.

Bron: Panteia/EIM