Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding: accent op voedingsmiddelen en gezondheid

21-09-2013 \\ Innofood nieuws

De Gezondheidsraad verwacht dat de actualisering van de Richtlijnen Goede Voeding in 2015 haar beslag krijgt. Op dit moment werkt de raad aan twee achtergronddocumenten waarin de onderbouwing voor de richtlijnen komt te staan.

Een en ander komt naar voren in het werkprogramma 2014 van de Gezondheidsraad, dat traditiegetrouw op Prinsjedag wordt gepresenteerd. Het accent in de richtlijnen zal meer komen liggen op het directe verband tussen voedingsmiddelen en gezondheid, terwijl in de vorige richtlijnen vooral voedingsstoffen centraal stonden.

‘Welke gezondheidseffecten heeft het eten van vlees? Wat is de invloed van suikerhoudende dranken?’, het zijn enkele vragen die de raad in zijn werkprogramma naar voren brengt.

De raad werkt ter onderbouwing van de richtlijnen aan twee achtergronddocumenten: één over voedingsstoffen en lichamelijke activiteit en één over voedingsmiddelen en -supplementen, beide in relatie tot gezondheid. De richtlijnen Goede Voeding worden onder meer gebruikt in de voedingsvoorlichting en bij het maken en meten van het effect van voedingsbeleid in Nederland.

Lees hier het volledige artikel in Food Hospitality