Nieuwe Europese Verordening ‘bijzondere voeding’ gepubliceerd

29-07-2013 \\ Innofood nieuws

Op 12 juni is de nieuwe Europese verordening ‘Bijzondere voeding’ officieel gepubliceerd. Het begrip ‘voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen’, uit de Richtlijn van 2009 wordt afgeschaft. De nieuwe categorieën zijn: volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding; bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding; voeding voor medisch gebruik; en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. De wet is op 19 juli in werking getreden en moet op 16 juli 2016 van toepassing zijn.

In de huidige regelgeving wordt een levensmiddel bestemd voor bepaalde categorieën personen die in algemene zin gebaat kunnen zijn bij een gecontroleerde inname van bepaalde stoffen uit het levensmiddel, ook gezien als bijzondere voeding. Deze algemene categorie vervalt onder de nieuwe wetgeving.

Voor wat betreft de kwalificatie ‘dieet’ op margarineproducten is nog niet geheel duidelijk of, en zo ja hoe, dit onder deze nieuwe wetgeving geregeld is. In de oude verordening gold als voorwaarde een maximum gehalte van 25% aan verzadigde vetzuren en minimaal 50% meervoudig onverzadigde vetzuren. De kwalificatie ‘dieet’ op producten kan in elk geval worden toegepast tot 16 juli 2016, de datum dat de nieuwe wetgeving van toepassing is. Wordt de kwalificatie ‘dieet’ gebruikt dan moet onderbouwd worden in welk dieet het product past. Gaat het bijvoorbeeld om een cholesterolverlagend dieet dan dient de zin ‘Past in een cholesterolverlagend dieet’ te worden toegevoegd.

In de nieuwe verordening is een bijlage opgenomen met een Unielijst. Deze lijst bevat de stoffen die aan producten uit de categorieën toegevoegd mogen worden, zoals vitaminen, mineralen en aminozuren. Ook bevat de lijst de eventuele voorschriften voor het gebruik- en zuiverheidscriteria. De Europese Commissie mag te allen tijde stoffen toevoegen of verwijderen van de lijst.

De nieuwe Europese Verordening bijzondere voeding is te vinden op de website van de Europese Unie.

Bron: Productschap MVO