Nieuw Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017 gepresenteerd in Vlaanderen

08-02-2013 \\ Innofood nieuws

Donderdag 7 februari 2013 heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, het nieuw Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017 voorgesteld op het bedrijf Vermeiren Princeps in Bornem. Dit strategisch plan is het resultaat van samenwerking tussen verschillende actoren die de biologische landbouw ondersteunen. Minister-president Peeters moedigt de biologische landbouw in Vlaanderen aan als een waardevolle landen tuinbouwproductiemethode, die een pioniersfunctie vervult bij de verdere verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw. In vergelijking met het vorige strategisch plan wordt in dit plan ook sterk de aandacht gelegd op de verwerking en vermarkting van bio-producten.

Vlaams minister-president Peeters: ‘Vandaag is bio ingeburgerd in ons dagelijks leven. In de winkels vind je van bijna elk product een biologisch alternatief. Bijna 9 op 10 consumenten koopt wel eens zo’n product. Het is een economisch belangrijke sector met een omzet van 435 miljoen euro per jaar, én het is een belangrijke subsector binnen de Vlaamse land- en tuinbouwsector geworden. Er zijn in 2012 opnieuw zo’n 25 land- en tuinbouwbedrijven bijgekomen in de biosector, waarmee we voor het eerst de kaap van 300 bedrijven ronden. Daarnaast zijn er ook 63 bedrijven bijgekomen die in de biosector bezig zijn met verwerking en afzet. Al verschillende jaren op rij merken we dat het aantal bio-bedrijven en de oppervlakte bio-areaal stevig toeneemt. Met dit tweede Strategisch Plan Biologische Landbouw moeten we de biosector in Vlaanderen naar een volgend niveau tillen.’

Het strategisch plan is het resultaat van samenwerking tussen verschillende actoren die de biologische landbouw ondersteunen: de Vlaamse overheid, het Algemeen Boerensyndicaat, BioForum Vlaanderen, Boerenbond en VLAM. Twee nieuwe partners, Fevia Vlaanderen en Comeos Vlaanderen, hebben zich voor het eerst ook uitdrukkelijk geëngageerd om bij te dragen tot het optimaliseren, stimuleren en sturen van de markt- en ketenontwikkeling. De verschillende partners en bredere betrokkenen willen vanuit hun organisatie, via hun leden en netwerking allen actief bijdragen tot het neerzetten van bio in de praktijk.

De twee ambities van het nieuw strategisch plan zijn:
 

  • Duurzame kwalitatieve en kwantitatieve groei van de biologische productie in Vlaanderen en evenwichtige marktontwikkeling;
  • De voorbeeldfunctie van bio voor verduurzaming van landbouw en maatschappij optimaal ontwikkelen.

De betrokken partners willen deze ambities realiseren door middel van een sectorgerichte omschakelingsaanpak, een marktgestuurde ketenaanpak, en door bio de ruimte te geven om haar pioniersrol voor verduurzaming en innovatie te kunnen vervullen. Hierbij blijft vraaggedreven kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van cruciaal belang. Ook het stimuleren van de vraag bij de consument en sensibilisatie van de burger blijft belangrijk om de consumptie van bio te bevorderen, om op deze manier een duurzame groei en evenwichtige marktontwikkeling te kunnen realiseren.

Ten laatste begin 2014 wordt een belangrijk tussentijds evaluatiemoment voorzien om de mogelijke impact van het nieuwe GLB en PDPO III voor bio te kunnen verwerken in dit nieuw strategisch plan.

Klik hier
voor het strategisch plan biologische landbouw 2013-2017.

 

Bron: Biojournaal