Nieuw meldpunt voor milieuonvriendelijke verpakkingen

21-09-2013 \\ Innofood nieuws

Nieuw meldpunt voor milieuonvriendelijke verpakkingen

Dagelijks gooien we verpakkingen weg. Dat kan veel duurzamer. Maar hoe?  Het kennisinsituut Duurzaam verpakken wil graag uw mening horen over de mogelijkheden om verpakkingen duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Dat kan nu heel makkelijk via een nieuw meldpunt.

Het Meldpunt Verpakkingen is een initiatief van het onafhankelijke Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in samenwerking met Milieu Centraal. 

Consumenten kunnen bij het Meldpunt Verpakkingen terecht met vragen over alles wat te maken heeft met de milieuaspecten en duurzaamheid van verpakkingen. Het Meldpunt beantwoordt vragen en peilt wat er leeft onder consumenten. Ook verzamelt het suggesties en ideeën van consumenten over het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van verpakkingen en geeft deze door aan de fabrikanten ervan. Die kunnen beoordelen of de verpakking milieuvriendelijker gemaakt kan worden. Het Meldpunt informeert consumenten over de duurzaamheidsaspecten van verpakkingen op basis van feitelijke, objectieve informatie.

De initiatiefnemer en opdrachtgever voor het Meldpunt Verpakkingen is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Het is hun missie om structurele verduurzaming van de gehele verpakkingsketen te bevorderen. Zo willen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie in Nederland. Op basis van haar kennis en expertise helpt het Kennisinstituut de verschillende spelers in de verpakkingsketen daarbij.

Milieu Centraal verzorgt de uitvoering van het Meldpunt Verpakkingen. Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten betrouwbare en praktische informatie geeft om in het dagelijks leven milieubelasting te verminderen en energie te besparen. Milieu Centraal verzamelt en beheert informatie over tal van milieu-onderwerpen. Een wetenschappelijke toetsing garandeert de betrouwbaarheid van deze informatie. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en ontwikkelingen.

Bron: Alles Duurzaam