Nieuw lid: Van Lente Systeemintegratie B.V. Deventer

02-07-2014 \\ Over onze leden

Het bestuur van Innofood verwelkomt alweer een nieuw lid. Het betreft Van Lente Systeemintegratie B.V. uit Deventer, een dienstverlener op het gebied van Technische Automatisering, Technische Installaties en
Technisch Beheer.

Van Lente biedt haar klanten in de industrie, machinebouw en utiliteit, innovatieve totaaloplossingen en diensten voor het gehele
productieproces.
Onder het motto “Samen Denken, Samen Doen” zorgen ze voor een passend advies en nemen zij verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie van de automatiseringsoplossingen en elektrotechnische installaties. Ook de service en het onderhoud is bij Van Lente in deskundige handen.

Iedere klant is voor Van Lente uniek en hun betrokken medewerkers zoeken met u naar een optimale oplossing voor úw specifieke situatie. Geen eenheidsoplossingen, maar maatwerk. Daar zijn ze sterk in bij van Lente!

Er wordt gewerkt volgens drie principes, te weten: Respect, Ambitie en Betrouwbaarheid. Deze principes zullen een professionele en prettige samenwerking alleen maar versterken.

Van Lente biedt haar klanten innovatieve totaaloplossingen voor het gehele productieproces. Onder het motto “Samen Denken, Samen Doen” geeft van Lente advies, denkt met u mee en ondersteunt u van ideevorming tot nazorg. Hun principes: Respect, Ambitie en Betrouwbaarheid zijn stevig verankerd in de bedrijfsprocessen. Dit maakt hen een aantrekkelijke partner voor huidige en toekomstige klanten.

Van Lente Systeemintegratie levert al ruim 80 jaar kwaliteit en is uitgegroeid tot een organisatie met ruim 150, goed opgeleide medewerkers.

In de industrie zijn food en feed hun belangrijkste marktsegmenten, met name

● Veevoederindustrie
● Aardappelindustrie
● Zuivelindustrie
● Vleesindustrie

Van Lente Systeemintegratie B.V. staat voor kwaliteit en is een serieuze gesprekspartner, ook waar het gaat om branchegerelateerde kwaliteitseisen zoals GMP of HACCP. Binnen projecten wordt methodisch gewerkt. Het spreken van eenzelfde taal bevordert de samenwerking. Van Lente hanteert daarom richtlijnen zoals S88, S95 en modelleren volgens YSM of UML.

Om u nu maar ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn, investeert Van Lente continu in kennis. Hun oplossingen dekken het gebied af van Sensor tot MES.

Voorbeelden van projecten uitgevoerd voor de foodindustrie:

Klik hier voor projecten uitgevoerd bij o.a. Aviko en Neuteboom

Klik hier voor projecten uitgevoerd bij o.a. Aviko en DOC Kaas