Niet biologische landbouw maar intensieve veehouderij slokt landbouwgrond op

05-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Het jaar 2012 was het jaar van Louise Fresco. Als voormalig topambtenaar bij de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, was ze ooit enthousiast pleitbezorger van regionale productie en slow food. Terug in Nederland blijkt ze echter ongegeneerd promotor te zijn geworden van de grootschalige intensieve landbouw. Zo is haar bestseller ‘Hamburgers in het paradijs’ namelijk op te vatten.

 

Lees hier het volledige opinie-artikel in Trouw