MKB-innovatieprojecten in te dienen tot 23 september 2013

12-07-2013 \\ Innofood nieuws

MKB’ers kunnen nog tot 23 september voorstellen indienen voor MKB-innovatieprojecten. De Topsector heeft voor deze projecten € 4,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de haalbaarheidsprojecten werd het budget op de openingsdag al vijfmaal overvraagd.

In een MKB-innovatieproject kunnen twee of meer MKB’ers hun gezamenlijke industriële onderzoek of experimentele ontwikkeling voor 40% door de Topsector gefinancierd krijgen. Het project moet dan wel passen binnen het innovatiecontract. De call sluit op 23 september om 17.00 uur. De ingediende projecten worden gerangschikt op kwaliteit. De call staat onder auspiciën van TKI Agri & Food. Nadere informatie vindt u op de site van Agentschap NL.

Haalbaarheidsprojecten snel overtekend

Op de openingsdag van de call werd het budget voor de haalbaarheidsprojecten al vijfmaal overvraagd. Na 2 dagen waren 70 aanvragen ingediend. Die komen gezamenlijk op een subsidievraag van 3 miljoen euro uit, terwijl 0,6 miljoen euro beschikbaar is. Omdat de haalbaarheidsstudies op volgorde van binnenkomst worden behandeld is het niet meer zinvol om op dit moment nog een aanvraag in te dienen.

Provinciale steun

Met de meeste provincies (behalve Zuid-Holland en Utrecht) is afgesproken dat indieners van niet-gehonoreerde MKB-innovatieprojecten contact kunnen opnemen met hun provincie om na te gaan of er regionale financiële steun mogelijk is. Vorig jaar kon ongeveer een kwart van de indieners op die manier toch nog financiering krijgen.

Geen PPS-call

Met de honorering van 48 voorstellen voor publiek-private samenwerking eind 2012 is inmiddels zo’n 60% van de beschikbare capaciteit bij DLO en TNO gekoppeld aan PPS-en. Daarmee loopt het TKI Agri&Food voor op haar planning om de beschikbare capaciteit in stappen van ongeveer 25% per jaar in te vullen. Daardoor is de beschikbare capaciteit voor 2014 zodanig gereduceerd dat het bestuur van TKI Agri&Food heeft besloten dit jaar geen nieuwe call voor PPS-en te organiseren. Voor de resterende capaciteit wil het bestuur in eerste instantie kijken naar de goed beoordeelde PPS-en van de vorige call die wegens gebrek aan budget afgewezen zijn.

Meer informatie over de uitvoeringslijn Kennis & Innovatie vindt u op www.tki-agrifood.nl.

Bron: AgriFoodNieuws