MKB duurzame inzetbaarheid Oost-Nederland

22-08-2017 \\ Innofood nieuws, Uit onze regio

De SOL organiseert binnenkort bijeenkomsten voor het MKB over duurzame inzetbaarheid. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Veranderingen Nederlandse arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid
De Nederlandse arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om initiatief en aanpassingsvermogen van bedrijven: nieuwe kansen grijpen, innovaties benutten en toetreden tot nieuwe markten vragen om veranderingsvermogen van bedrijven én werknemers. Dit geldt in sterke mate voor de levensmiddelenindustrie. De sector heeft te maken met veel (technologische) veranderingen. Het aantal medewerkers is al een aantal jaren stabiel op 135.000 terwijl de productie stijgt. Dit betekent dus dat er met hetzelfde aantal medewerkers meer wordt geproduceerd. Om dit mogelijk te maken stijgt de automatisering van de productie en stijgen de eisen die gesteld worden aan de medewerkers die in de productie werken. De verwachting is dat dit proces de komende jaren verder zal doorzetten, wat investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk maakt.

Vergrijzing en ontgroening
Verder hebben bedrijven in de levensmiddelenindustrie sterk te maken met vergrijzing en ontgroening. In de totale levensmiddelensector was de gemiddelde leeftijd in 2012 40,4 jaar oud en was 13% van de werknemers 55 jaar of ouder, overeenkomstig met 16.000 banen. De verwachting is dat dit aandeel de aankomende jaren flink zal stijgen. Anderzijds heeft de sector sterk te maken met ontgroening. Er wordt met name tekort verwacht voor de hogere (technische) opleidingsniveaus, vanaf mbo niveau 3. Om de ontgroening en vergrijzing tegen te gaan is investeren in duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. De uitstroom van kennis en kwalificaties van de vergrijzende werknemer moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Duurzame inzetbaarheid is een breed thema, wat het lastig maakt om dit in zijn totaliteit aan te pakken. De HCA Food & Feed neemt een regierol op zich om samenhang tussen losse initiatieven te bevorderen en duurzame inzetbaarheid te implementeren. Dit gebeurt onder andere door het initiëren van projecten en het verwerven van subsidies om duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven te stimuleren.

Bijeenkomsten duurzame inzetbaarheid MKB

De SOL organiseert binnenkort bijeenkomsten voor het MKB over duurzame inzetbaarheid. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

In dit project kunnen 40 MKB-bedrijven uit de levensmiddelenindustrie gratis kennismaken met 4 verschillende thema’s over duurzame inzetbaarheid. Het project wordt georganiseerd in vier verschillende regio’s (Noord-Nederland, Brabant, Oost-Nederland en Rijnmond) en wordt als volgt vormgegeven:

1. Regiobijeenkomsten (in vier regio’s)

Kennismaken met de onderstaande vier thema’s DI en invullen van een DI-scan.

– vitaliteit en gezondheid

– arbeidstijdenmanagement

– ontwikkeling en mobiliteit

– fysieke arbeid

2. Workshops

Bedrijven volgen een workshop toegespitst op een van de vier thema’s

3. Pilot

bedrijven krijgen een pilot op de werkvloer

4. Evaluatiebijeenkomst

Kennisdelen van ervaringen en afsluiting

Bijeenkomsten

7 september Brabant 09:30-12:30 uur Van der Valk hotel ‘s-Hertogenbosch Bosscheweg 2

5261 AA Vught

28 september Noord-Nederland 12:30-16:00 uur Provinciehuis Friesland Tweebaksmarkt 52

8911 KZ Leeuwarden

12 september  Oost-Nederland 12:30-16:00 uur Van der Valk hotel Hengelo Bornsestraat 400

7556 BN Hengelo

14 september Rijnmond 12:30-16:00 uur Van der Valk hotel Rotterdam-Blijdorp Energieweg 2

3041 JC Rotterdam

Programma
Opening bijeenkomst door Erik Boon
Toelichting van de vier thema’s
Pauze
Informatieronde
Toelichting en invullen DI-scan
Afsluiting en inschrijven workshops

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven? Neemt u contact op met Erik Boon: e.boon@sol-online.nl

Aanmelden

D.m.v. een e-mail aan e.boon@sol-online.nl met vermelding van bedrijf, aantal personen en locatie.