Ministerie EZ blijft aanspreekpunt voor agrologistiek

10-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Netwerk Agrologistiek vervolg op Platform Agrologistiek
 

Er wordt een nieuw aanspreekpunt voor agrologistieke vraagstukken opgericht: het Netwerk Agrologistiek. Dat gebeurt naar aanleiding van het opheffen van het Platform Agrologistiek op 13 december afgelopen jaar. Het Netwerk moet agrologistiek op verschillende agenda’s krijgen en houden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
 
‘Het ministerie van EZ is gestopt met de financiële ondersteuning van het Platform Agrologistiek. Het bedrijfsleven, de WUR en Greenport Venlo, hebben naar aanleiding van de verkenning de handschoen opgenomen Er is een ambitieus plan gemaakt voor een Netwerk Agrologistiek. Het plan gaat uit van een stevige regionale basis, wil nationaal verbinden en heeft nadrukkelijk ook een internationale ambitie. Dit Netwerk Agrologistiek wil een cross-over zijn tussen de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Agro & Food, Logistiek en ICT’, schrijft Dijksma in de brief.
 
Het ministerie van EZ blijft aanspreekpunt voor het beleidsveld agrologistiek en zal als participant aan het Netwerk Agrologistiek deelnemen. Dit vergt een actieve houding die zorgt voor voldoende beleidsaandacht binnen het Rijk en voor een goed gevoel voor de ontwikkeling van de sector en de bijdrage die het Rijk kan geven. De overheid kan bijdragen door bijvoorbeeld het wegnemen van belemmeringen en het realiseren van belangrijke voorzieningen, aldus Dijksma.
 

 

Bron: AGF