Minder voedselverspilling door te leren en te doen

11-10-2016 \\ Innofood nieuws

Uitnodiging DuurzaamDoor bijeenkomst

Minder voedselverspilling door te leren en te doen

Hoe kunnen ondernemers en het onderwijs samenwerken om kinderen bewuster te maken van voedsel(verspilling)?

7 november 2016 – 14.30 tot 18.00
Designlab te Enschede
Op 7 november 2016 organiseert DuurzaamDoor in samenwerking met Designlab van de Universiteit Twente, verpakkingsbedrijf Packable, SuperDeBoer en Walnut de bijeenkomst ‘Minder voedselverspilling door te leren en te doen’.
In deze bijeenkomst worden Onderwijs en Ondernemers uitgenodigd na de denken over mogelijkheden om kinderen en jongeren gezamenlijk bewuster te maken van voedsel en voedselverspilling.

Regio Twente: Broedplaats van ideeën, potentie voor samenwerking
In de regio Twente zijn veel mensen actief bezig om bewust om te gaan met thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en het verminderen van voedselverspilling. Zij doen dat vanuit de waardering voor hun omgeving en grondstoffen die de omgeving levert, verwerkt en consumeert. Regionale aanjager van deze bijeenkomst is de verpakkingsindustrie (Packable) die betrokken is bij innovatieve ontwikkelingen om duurzame, slimme verpakkingen in te zetten in de strijd tegen voedselverspilling.
Tegelijkertijd is Twente een broedplaats waar nog veel goede ideeën onuitgevoerd blijven, juist die ideeën wil men met deze bijeenkomst een extra boost geven met kennis en contacten. Door de goede voorbeelden uit de regio meer zichtbaar te maken, partijen met elkaar te verbinden en samen te werken aan nieuwe oplossingsrichtingen voor de toekomst. Onderwijs en Onderzoek zijn naast Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties twee belangrijke stakeholders om dat te kunnen realiseren, bijvoorbeeld te beginnen bij de jeugd. Want wie jong heeft geleerd, heeft oud gedaan.

Voedselverspilling en het onderwijs
DuurzaamDoor is van mening dat het onderwijs, van basisonderwijs tot aan wetenschappelijk onderwijs, een belangrijke rol heeft in het agenderen van en het zoeken naar oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselverspilling. Samen met het Designlab en Twente Academy Young werkt DuurzaamDoor met de generatie van de toekomst aan oplossingen voor nu en morgen.

Kabinetbeleid
Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die vrijdag 30 september werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Staatssecretaris Van Dam: “We willen het beste voor onze kinderen. Een goede start in het leven, met de beste kansen voor een mooie toekomst. Goed en gezond eten is daarvoor belangrijk. Eten kennen en herkennen, proeven, waarderen, weten waar het vandaan komt en hoe het tot stand komt, koken en klaarmaken. Ook hiervoor geldt: jong geleerd is oud gedaan.”
Waarderen van voedsel betekent ook het bewust omgaan met voedsel en het tegengaan van voedselverspilling.

Beoogd resultaat bijeenkomst: inspiratie en samenwerking rond voedselverspilling
Het beoogde resultaat van deze bijeenkomst is inspiratie, bewustwording en gerichte acties en samenwerking om een daadwerkelijke verandering te realiseren. We willen ontdekken wat we in samenwerking (met onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en maatschappelijke organisaties) kunnen doen aan de geformuleerde maatschappelijke opgave. Uitgangspunt is daarbij om kinderen en volwassenen weer te laten ervaren hoe waardevol hun voedsel is en hen daarnaar laten handelen.

Uitnodiging: gezamenlijk aan de slag met bewustwording van Voedselverpilling bij de jeugd en jongeren
Wij nodigen ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit gezamenlijk na te denken, ideeën te ontwikkelen, om de bewustwording van voedselverpilling bij kinderen en jongern te vergroten

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. URGENTIE: Bart Groesz van Plussupermarkten zal duidelijk maken waarom bewustwording van voedselverspilling bij kinderen en jongeren zo’n belangrijk maatschappelijk thema is.
2. GOEDE VOORBEELDEN van samenwerking tussen ondernemers en onderwijs: wat kun je er aan doen? En hoe doe je dat?
·         Rob Baan van Koppert Cress vertelt over zijn Smaaklessen die hij in samenwerking met de gemeente Westland en het basisonderwijs geeft in zijn bedrijf.
·         Natasha Kooiman van Smaackmakers zal vertellen over het lesprogramma dat ze samen met Ikcirculeer heeft ontwikkeld voor 180 vmbo-instellingen, waarin Voedselverspilling een onderdeel is.
3. AAN DE SLAG: met elkaar om tafel om te komen tot praktische oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wanneer
7 november 2016 – 14.30 tot 18.00 uur

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier