Milieuprestaties kipproductie sterk verbeterd

24-07-2013 \\ Innofood nieuws

De Nederlandse vleeskuikenproductieketen heeft zich de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld met een forse verbetering in milieuprestaties tot gevolg. Het fossiel energie gebruik was begin jaren 90 nog 60% hoger dan in 2010.
De uitdaging voor de pluimveesector is om marktconcepten te produceren die tegemoet komen aan de wensen van de maatschappij op het gebied van milieu en/of dierenwelzijn. De keuze voor meer aandacht voor welzijn dan wel milieu is vooral aan de consument, waarbij nu al gekozen kan worden uit diverse marktconcepten uit reguliere houderijsystemen, het tussensegment of biologische houderijsystemen.
  

 
De insteek van het milieuonderzoek is bedoeld om zichtbaar te maken wat de sectoren al bereikt hebben qua milieuprestaties, maar ook om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om nog verdere stappen te maken in de relatie met dierenwelzijn en de vragen uit de maatschappij. Verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn zoals meer ruimte per dier of een tragere groei zorgen namelijk voor een hogere milieu-impact per eenheid vlees. Meer ruimte per kip geeft direct meer broeikasgassen en een hoger energiegebruik. Langere en tragere groei zorgt voor een toename op alle onderzochte milieuthema’s.   
  

Milieubewustzijn

De verbetering in milieuprestaties zien we terug in de relatieve trend in de milieu-impact van in Nederland geproduceerd vers kippenvlees. De ammoniak uitstoot is het meest afgenomen met een factor 2,5. De stikstof en fosfaat uitstoot zijn met de 38% en 42% afgenomen. De broeikasgasemissies zijn in 20 jaar met 28% afgenomen en het landgebruik (voor kippenvoerproductie) is met een kleine 10% afgenomen. De milieu-impact van de vleeskuikenproductie is in Nederland ook lager dan in Duitsland en Frankrijk. Hierbij speelt de mestverbranding in Nederland een belangrijke rol. 

Het onderzoek

De pluimveesector heeft aan Blonk Consultants opdracht gegeven, voor het opstellen van een overzicht van de stand van zaken en ontwikkeling van milieuprestaties van de vleeskuikenproductieketen en het identificeren van verbetermogelijkheden. De studie betreft het deel van de keten van veehouderij tot product. De milieueffecten van het voerspoor zijn in andere projecten uitgevoerd.

  

Bron: PVE