Milieudoelstellingen 2020 Tetra Pak niveau verder

06-03-2014 \\ Innofood nieuws

Grote stappen in 2013 brengen beoogde doelstellingen dichterbij
 
  
Tetra Pak®, wereldmarktleider in voedselverwerkings- en verpakkingsoplossingen, kondigt vandaag aan dat het bedrijf in 2013 sterke vooruitgang boekte met het behalen van haar milieudoelstellingen voor 2020. De nadruk van die doelstellingen ligt op de ontwikkeling van duurzame producten, het verminderen van de milieuvoetafdruk in de gehele waardeketen en toenemende recycling.
  
‘Milieu-excellentie is onderdeel van onze bedrijfsstrategie omdat het cruciaal is voor de toekomst van het bedrijf en onze klanten. We sturen op het verbeteren van milieuprestaties in elke stap van onze bedrijfsvoering: van inkoop, ontwikkeling van verwerkings- en verpakkingssystemen tot en met diensten en ondersteuning aan klanten. We hebben ambitieuze doelstellingen en spannen ons maximaal in om deze te behalen’, aldus Claes Du Rietz, Vice President Environment bij Tetra Pak.   
          
                 
          
Enkele 2020-doelstellingen
100% FSC-gecertificeerd karton:
32 miljard Tetra Pak-verpakkingen met het FSC-label bereikten de consument, een stijging van meer dan 5 miljard in een jaar tijd. Het totale aandeel van FSC-gecertificeerd karton steeg van 38% naar 41% wereldwijd. In Nederland stond vorig jaar op 65% van de verkochte verpakkingen het FSC-label (ten opzichte van 55% in 2012), en was maar liefst 84% van het karton FSC-gecertificeerd.
 
100% hernieuwbare verpakkingen:
in 2013 kwamen wereldwijd 1,1 miljard verpakkingen met bio-based LightCapTM30 doppen van suikerriet op de markt, nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2012.
 
Klimaatimpact – ondanks hogere productie – lager dan in 2010:
tussen 2010 en 2013 is 2.000 ton minder CO2e (koolstofdioxide-equivalent) uitgestoten bij een groei van 12% van het aantal verkochte verpakkingen.
 
Verdubbelen recyclingpercentage naar 40%:
in 2013 steeg het wereldwijde recyclingpercentage van Tetra Pak-verpakkingen naar 24,5%, met in totaal 43 miljard verpakkingen die werden gerecycled; een stijging van 4 miljard verpakkingen ten opzichte van 2012. In Nederland kwam dit percentage uit op 6,5% ten opzichte van 5% in 2012. Deze verhoging is grotendeels toe te schrijven aan de recyclingpilot die vorig jaar in gang is gezet door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.    
 

Gebruik van bronnen die terug kunnen groeien
Om verpakkingsproducten duurzamer te maken, richt Tetra Pak zich op het vergroten van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen uit natuurlijke bronnen die, als ze verantwoord beheerd worden, terug kunnen groeien; zoals hout en suikerriet. Gemiddeld bestaat een Tetra Pak-verpakking voor 75% uit karton, afkomstig van hout. In samenwerking met het Forest Stewardship Council™ (FSC), zet Tetra Pak zich in voor het aankopen van grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. In 2020 wil Tetra Pak voor 100% FSC-gecertificeerd karton gebruiken.
 
Kleinere milieuvoetafdruk
Tetra Pak rapporteert de voortgang van de klimaatprogramma’s publiekelijk via CDP. In 2013 heeft Tetra Pak haar score verbeterd van 77 naar 91, dat als zeer hoog wordt beschouwd in vergelijking met een industriegemiddelde van 49. CDP – voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project – is een onafhankelijke not-for-profit-organisatie die bedrijven ondersteunt in het meten, beheersen en openbaar maken van milieugerelateerde informatie.
 
Toenemende recycling
Tetra Pak zet zich pro-actief in om de recycling van gebruikte kartonnen drankverpakkingen mogelijk te maken en te verhogen, met als doel het wereldwijde recyclingpercentage van 40% in 2020 te bereiken. Hierbij ligt de focus op het creëren van bewustwording bij de consument, het delen van kennis en expertise met stakeholders, het faciliteren van de inzamelingsinfrastructuur voor recycling en het ondersteunen van de ontwikkeling van recyclingtechnologie. Een markt die grote vooruitgang boekte was de Verenigde Staten, waar de toegang tot recyclinginfrastructuur voor consumenten in een jaar groeide van 41% naar 48%. Dat komt neer op ongeveer 7,9 miljoen nieuwe huishoudens die toegang hebben tot de inzameling van kartonnen drankverpakkingen.