Mensheid is afhankelijk van een handvol voedselgewassen

02-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Volgens de Voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) kunnen oude en vergeten landbouwgewassen een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid. Meer dan 7.000 plantensoorten zijn ooit door de mens geconsumeerd. Vandaag is onze plantaardige voeding veel minder divers. De mensheid is volledig verslingerd aan rijst, maïs, tarwe en aardappelen.


Door de globalisering werd het voedselaanbod homogener, verkleinde de diversiteit aan landbouwgewassen en verdwenen tezelfdertijd de traditionele eetgewoonten van heel wat bevolkingsgroepen. Rijst, maïs, tarwe en aardappelen hebben andere voedselgewassen naar de achtergrond verdrongen.

‘We mogen oude en unieke voedselgewassen niet verloren laten gaan, willen we ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en in gezond en gevarieerd voedsel voor iedereen voorzien’, meent FAO-topman José Graziano da Silva. ‘Momenteel zijn we voor ons voedsel afhankelijk van een handvol gewassen. Dat heeft negatieve gevolgen voor het milieu, de voedseldiversiteit en onze gezondheid. Het verhoogt het risico op tekorten aan bepaalde voedingsstoffen’, waarschuwt hij.

 

Bron: VILT