Meeste economen kritisch over topsectorenbeleid

18-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

De meeste economen geloven niet dat het topsectorenbeleid van het kabinet een wezenlijke bijdrage levert aan de versterking van de Nederlandse economie. Uit een peiling van de economensite Me Judice blijkt dat 7 op de 10 academische economen meent dat het topsectorenbeleid geen substantiële bijdrage levert aan de innovatiekracht van Nederland. Slechts 1 op de 10 verwacht dat dit wel het geval zal zijn. Het beleid beschermt bestaande bedrijven, legt geen verbindingen tussen sectoren en gaat uit van de bestaande situatie, zo luidt de kritiek.
 

Winnaars beschermen
‘Het topsectorenbeleid is een vorm van industriebeleid dat winnaars beschermt, bedrijven als Philips en DSM, in plaats van uitdagers een kans te geven’, zegt de Tilburgse hoogleraar economie Sylvester Eijffinger. ‘Bovendien moeten niet ambtenaren maar de markt uitmaken welke sectoren kansrijk zijn. De overheid moet met generieke maatregelen stimuleren dat er voldoende wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.’

Sectoren achterhaald
Zijn Groningse collega Harry Garretsen wijst erop dat het idee van sectoren achterhaald is in een gemondialiseerde economie. ‘Onderzoek en ontwikkeling gebeurt in het ene land, productie van onderdelen in een andere regio en assemblage weer op een andere plek’, aldus Garretsen. ‘De vraag is of je moet kiezen voor het eindproduct, zoals het kabinet doet met de keuze voor sectoren, of voor de hoogopgeleide input die Nederland in verschillende ketens levert.’

Frank den Butter, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stelt dat het belang van de handel de sectoren overstijgt. ‘Chemie, agrofood of creatieve industrie, het is allemaal handel, weten hoe je iets moet verkopen’, zegt Den Butter. ‘Dus moet je vooral geen muren optrekken tussen sectoren.’ Dat doet het topsectorenbeleid zijns inziens wel.

Niet bedrijven maar sectoren versterken
Volgens de Maastrichtse hoogleraar Luc Soete ontkomt een klein land als Nederland niet aan specialisatie. Het onderzoek van kennisinstellingen moet zijns inziens sterker aansluiten op de terreinen waarop het Nederlandse bedrijfsleven internationaal leidend is. Maar ‘werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft bedrijven geïnventariseerd die behoefte hebben aan onderzoek, in plaats van sectoren te versterken die grote betekenis hebben voor de Nederlandse economie.

Bron: Financieele Dagblad​ / Food Valley