Meer kansen op Twentse arbeidsmarkt door opleiding en ontwikkeling

12-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

Oproep aan werkgevers om banen, stageplaatsen en leer-werkbanen te melden
 
 

Door ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke baan is de werkloosheid in Twente in februari fors gestegen. Een groot deel van de werkzoekenden die de afgelopen tijd hun baan verloren hebben, blijven aantrekkelijk voor werkgevers. Ze zijn gemotiveerd en hebben

voldoende en actuele werkervaring. Ondanks het totale verlies van arbeidsplaatsen in Twente zijn er ook nog sectoren die een groei in arbeidsplaatsen kennen: horeca en vervoer. Dit valt te lezen in de laatste editie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor.
 
Werkgevers selecteren kandidaten vooral op motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Werkzoekenden kunnen zelf actief werken aan het versterken van hun persoonlijke ontwikkeling om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is extra van belang gezien de
prognose dat er van maart tot juni een stabilisatie van werkloosheid optreedt (seizoensarbeid). Mits de economie aantrekt, is daarna tot het eind van 2013 een eerste afname van de werkloosheid mogelijk. Hierbij kan ook de werkloosheid onder jongeren dalen. Een zich herstellende economie zorgt ervoor dat in het derde kwartaal het aantal werkloze
schoolverlaters beperkt blijft. Op de langere termijn zijn de vooruitzichten beter. Jongeren die nu gaan starten met een opleiding in de techniek, zorg of commercie hebben goede perspectieven op een baan als zij medio 2017 afstuderen. In die sectoren zal er dan meer vraag zijn naar beroepskrachten.
 
Patrick Welman, voorzitter POWI: “Er zijn veel landelijke en lokale initiatieven om werkzoekenden de kansen op werk die er wel zijn beter te laten benutten. We maken in Twente goede afspraken met alle partijen om met de extra middelen vanuit het Rijk de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat we deze
initiatieven goed benutten komt mede door de groeiende samenwerking in Twente. Daarom roepen we als gemeenten, UWV en onderwijs de werkgevers ook op om stage –en leerwerkbanen voor werkzoekenden te melden”.
Daarnaast is de lokale overheid zelf ook bezig met initiatieven om werkloosheid binnen de eigen gemeente te verminderen. In de gemeente Dinkelland is een initiatief gestart om met inzet van lokale ondernemers binnen een coöperatie mensen weer aan het werk te krijgen. In de gemeente
Haaksbergen zijn er veel kleinschalige initiatieven waaronder het plaatsen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de kringloopwinkel.
Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen de gemeenten en het beroepsonderwijs aan werkgevers om zoveel mogelijk banen, stageplaatsen en leer-werkbanen te melden.